Na novomeškem Cerodu so se odzvali na izjavo krškega župana Mirana Stanka v našem prispevku z naslovom Direktor javnega podjetja Cerod zasluži tisočaka več kot »njegov« župan, ki smo ga objavili 22. septembra. Stanko je med drugim dejal: »Stroški dela v Cerodu so višji od stroškov dela vseh tukaj prisotnih županov. Na leto gre 567.000 evrov za stroške plač petnajstih ljudi, kar znese v povprečju okrog 2500 evrov neto na zaposlenega.«

Direktor Ceroda Albin Kregar je ta podatek odločno zanikal. »Resnica je daleč od tega. Že moja plača, ki je tudi javno objavljena, v neto znesku ne dosega take višine. Povprečna neto plača v podjetju, torej skupaj z mojo, je v obdobju od januarja do avgusta letos znašala 1516 evrov.«

Tudi včerajšnja seja sveta županov Ceroda ni prinesla nič novega. Kot pojasnjuje Kregar, se cena odlaganja odpadkov za zdaj ne spreminja. Včeraj je bil sicer na mizi predlog o znižanju te cene z 295 evrov za tono odloženih odpadkov na 166 evrov. »Predlog znižanja je bil iz naslova optimizacije stroškov v Cerodu in subvencij občin. A so bile posavske občine proti takšnemu scenariju.«

Občine ne želijo pokrivati izpada predvidenih količin odpadkov

Po Stankovih besedah je bil predlog nesprejemljiv zlasti glede delitev obveznosti. »Naš delež v podjetju je okrog 8,4 odstotka, riziko fiksnih stroškov, ki naj bi ga nosili, pa je precej višji. Tak način delitve stroškov je nepravičen. Vsi se zavedamo, da se količina odpadkov zmanjšuje, a tudi stroški plač in vsega drugega ne morejo ostati enaki. Sicer bodo šle cene tako visoko, da tudi tisti najbolj vztrajni ne bodo več odlagali na Cerodu.«

Kot odkrito dodaja semiška županja Polona Kambič, so glavni problem količine, ki jih posavske občine oziroma Kostak ne zagotavljajo, »ker naj bi jih vozili drugam«. »Posledično druge občine, ki vozimo v Cerod, pokrivamo ta izpad količin. Dokler ne bomo tega razčistili, si priznali, da nismo za skupaj, ali pa spremenili načina razmišljanja, ne bomo prišli do pametnih sklepov.«