V ljubljanski mestni občini so se skupaj z angleškim Bristolom, ki je Ljubljani konec lanskega leta tudi uradno predal naziv zelene prestolnice, Amsterdamom na Nizozemskem in poljskim Sosnowiecem ter regijama Aveiro na Portugalskem in italijansko Ligurijo zavezali, da bodo prebivalce vzpodbudili k temu, da bi navade, ki vplivajo na onesnaženost zraka, nadomestili z do okolja prijaznejšim in trajnostno naravnanim vedenjem.

Cilj štiriletnega raziskovalnega projekta ClairCity, ki ga koordinirajo Nizozemci in za katerega so partnerska mesta pridobila več kot šest milijonov evrov evropskega denarja, je oblikovanje vseevropskega modela onesnaženosti zraka, izboljšanje lokalnih okoljskih politik in posledično tudi kakovosti zraka v evropskih mestih.

Ko virtualni svet sooblikuje resničnega

A nad spremljanjem kakovosti in navadami občanov, ki vplivajo na kakovost zraka, ne bodo bdeli le priznani strokovnjaki, raziskovalci ter lokalne oblasti sodelujočih mest in regij, temveč nameravajo v projekt aktivno vključiti tudi prebivalce, predvsem mlade. »Posameznike bomo k hoji in kolesarjenju spodbujali na inovativne načine prek mobilnih aplikacij in vseevropske igre,« je pojasnila Sabina Popit iz ljubljanske občinske službe za razvojne projekta in investicije.

Ob mobilni aplikaciji, načrtovanih prireditvah ter dejavnostih za šole in lokalne skupnosti bo tako predvidoma čez dve leti zaživela še računalniška igra. Z njeno pomočjo bodo igralci lahko ugotovili, katere njihove navade so bolj in katere manj okolju prijazne. »Igralec si bo v igri zastavil cilj, v kakšnem mestu želi živeti. Če bo namesto avtomobila izbral javni prevoz in to označil tudi v virtualnem svetu, bo za trajnostno naravnano odločitev nagrajen z napredovanjem v igri, približal se bo zastavljenemu cilju, hkrati pa bo naredil nekaj dobrega tudi za okolje v resničnem svetu,« je prepletanje virtualnega in resničnega sveta opisala Popitova. Prepričana je, da bo radovednost, kaj se zgodi na višji stopnji igre, uporabnike spodbudila k spreminjanju nekaterih navad in sooblikovanju mesta s kakovostnejšim zrakom.

Z ukrepi do zdravega življenjskega sloga

Kot pojasnjuje ljubljanska ekipa, v katero se je povezalo tudi več občinskih oddelkov, je poudarek projekta tudi na ukrepih, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka, obenem pa povečujejo osebno skrb za zdravje. »Hoja in v zadnjem času vedno bolj tudi kolesarjenje sta v Ljubljani že dobro razviti obliki premikanja po mestu. Z dejavnostmi v projektu želimo njun delež še okrepiti, prav tako tudi rabo javnega potniškega prometa.« V mestni občini bodo tako tudi v sklopu projekta ClairCity stremeli k zastavljenemu cilju, da bi meščani do leta 2020 tretjino poti opravili peš, tretjino s kolesom in tretjino z javnim prevozom.