Neznani avtor N. N. je napisal(a), da so se ljudje »štempljali« na dan brez avtomobila, 22. septembra 2016, ko naj bi mestni avtobusi zapeljali vse potnike brezplačno, zaradi česar naj bi Ljubljanski potniški promet prejel več validacij in posledično več prihodka.

Na dan brez avtomobila, 22. septembra 2016, so mestni avtobusi vozili brezplačno vse potnike. V ta namen smo sistem Urbana blokirali na način, da je validacija potekala, saj je to pomembno zaradi štetja potnikov, istočasno pa s kartice urbana ni bil odvzet znesek za prevoz. Validacija je pomembna tudi zato, ker je potnik v primeru izrednih dogodkov zavarovan. Čez dan, 22. septembra 2016, smo več kartic preverili in ugotovili, da sistemsko zadeve potekajo, kot morajo, in da so vsi prevozi potnikov brezplačni.

Vsi vozniki so bili seznanjeni s tem, da bodo prevozi na mestnih avtobusih brezplačni. V omenjenem komentarju »novinar« citira tudi voznika, ki naj ne bi vedel, da prevozi potekajo brezplačno. Voznikova prva naloga je, da zagotovi varen prevoz potnikom. Ponavljajoča se vprašanja potnika »novinarja«, ki želijo vzbujati dvom, da sistem ne deluje, so stresen element za voznika, ki že vozi, zato lahko odgovori: »Ne vem. Odločite se sami, kako boste potovali.« Dejansko pa tudi ni v voznikovi moči, da bi odločal za potnika.

Potnik ima vedno na voljo vse komunikacijske kanale (telefon, e-pošto, facebook, spletno stran itd.), kjer mu bomo podali odgovor na njegova dodatna vprašanja.

Tamara Deu, Ljubljanski potniški promet (LPP)