Minili sta že dve leti nove finančne perspektive, vendar je poraba evropskega denarja za zdaj le malenkost nad ničlo, normalno črpanje naj bi se začelo šele prihodnje leto. Se pa novembra na Goriškem obeta eden prvih javnih pozivov celo v Sloveniji, na katerem bodo razdeljevali evropski denar iz nove finančne perspektive 2014–2020. Namenjen je širši javnosti; društvom, zavodom, podjetnikom, lokalnim skupnostim…

Regijska razvojna agencija severne Primorske, ki ji je med prvimi v Sloveniji uspelo vzpostaviti raven lokalnega sodelovanja oziroma lokalno akcijsko skupino (LAS V objemu sonca), bo najprej razdelila del denarja iz kmetijskega sklada, namenjenega dvigu kakovosti življenja na podeželju. Eno ključnih meril za razdeljevanje denarja bo tudi zmožnost povezovanja različnih partnerjev v skupne projekte. Sodelovanje jim bo namreč na razpisih prineslo več točk.

Skupno bo nato RRA severne Primorske do leta 2020 bedela nad razdeljevanjem 1,5 milijona evrov evropskega denarja iz kmetijskega in regionalnega sklada. Prednostno ga bo namenjala za ustvarjanje novih delovnih mest, urejanje osnovnih storitev na podeželju, varstvo okolja in večje vključevanje ranljivih skupin v družbo. Fabijana Medvešček, ki v RRA severne Primorske bedi nad tem, pojasnjuje, da so to tudi potrebe lokalnega okolja. Strategija lokalnega razvoja, ki so jo spisali, namreč ni pisarniški dokument, temveč temelji na številnih dejanskih pobudah iz okolja. Evropska skupnost namreč po sedmih letih premora znova bistveno bolj spodbuja aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v skupno načrtovanje razvoja.

Predsednik LAS V objemu sonca Andrej Markočič pojasnjuje, da pričakujejo veliko prošenj. Že med samo pripravo strategije lokalnega razvoja so namreč iz lokalnega okolja dobili 104 ideje, ki jih želijo posamezniki ali skupine uresničiti tudi s pomočjo evropskega denarja. Po zelo grobi oceni bi zanje skupno potrebovali vsaj štiri milijone evrov. no