Več desetletij načrtovano in težko pričakovano telovadnico naj bi dijaki Srednje šole Domžale končno zares lahko začeli uporabljati s 1. aprilom naslednje leto. »Gradbena dela naj bi bila končana še pred koncem tega leta, ker je tudi dobavitelj opreme že pravnomočno izbran, novih zapletov ne pričakujemo,« je tri desetletja po začetku priprav na gradnjo telovadnice pri domžalski srednji šoli dejal direktor in ravnatelj Gimnazije Domžale Primož Škofic.

Telovadnico financira šolsko ministrstvo

»V dopoldanskem času bo v vseh prostorih telovadnice potekal pouk športne vzgoje, pri katerem bo v novih, lepih prostorih uživalo več kot 600 dijakov naše šole. Popoldne bomo telovadnico oddajali zainteresiranim športnim društvom, klubom in še komu, saj je interesentov že sedaj toliko, da bi lahko oddali tri telovadnice,« je še povedal direktor Škofic.

Tloris telovadnice meri kar 24 krat 33 metrov. Ker ne gre za nadstandardno telovadnico, jo v celoti financira ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Podobna bo približno tisoč kvadratnih metrov veliki telovadnici v Ihanu. Z zaveso jo bodo lahko predelili v dve vadbeni enoti. V nadstropju bo še tretja manjša »plesna« dvorana v velikosti 19 krat 9 metrov, v prizidku pa bodo uredili tudi garderobe in kabinet za učitelje športne vzgoje.

Najbolj se nove telovadnice kajpak veselijo dijaki, ki zdaj telovadijo bodisi na prostem v športnem parku bodisi v košarkarski dvorani ali fitnes centru. »Najtežje je pozimi, ko izgubljamo vse preveč časa, da pridemo do športnih objektov in se moramo potem tam še preobleči,« potarnata gimnazijki Gaja in Barbara, navdušeni odbojkarici, ki komaj čakata, da bodo dobili lastno šolsko telovadnico in garderobe.

Tri desetletja bojev

»Za telovadnico so se in smo se v Domžalah borili polnih 30 let,« spomni Škofic in izpostavi, da so bili projekti, gradbeno dovoljenje in denar za telovadnico v celoti pripravljeni že tik pred osamosvojitvijo. »A so osamosvojitveni časi terjali svoj davek in do realizacije ni prišlo,« razloži in nadaljuje, da je v samostojni državi potem gradnjo za več let odmaknila denacionalizacija in z njo povezani zapleti z zemljišči. Te so s prepričevanjem lastnikov, da zemljišča prodajo, po več letih uspeli z odkupom zemljišč razrešiti na občini Domžale.

»Tako smo se lahko na gradnjo telovadnice znova začeli resneje pripravljati okrog leta 2004. Do javnega naročila za projektno dokumentacijo pa je kljub temu prišlo šele dve leti kasneje, ko smo poprej z dijaki med drugim tudi opozorilno zaprli in vse dopoldne protestno telovadili na Karantanski ulici,« ni pozabil Škofic.

Takrat so na ministrstvu naročili nove projekte, uredili lastniška razmerja za zemljišča, ki so že bila v lasti občine. »In spet nas je zajela kriza. Najprej v letu 2008 in potem še ena v letu 2012. Ker pa bi leta 2011 izdano gradbeno dovoljenje letos februarja dokončno poteklo, je bilo treba dela začeti še pred tem,« pojasnjuje Škofic. Kot pravi, je bil razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del objavljen in zaključen ravno še pravi čas, da so lahko začeli februarja zares graditi.