Centri za obveščanje v RS so povezani z najbolj varnimi komunikacijskimi linijami, v primeru preobremenitve mobilnega ali žičnega omrežja pa ima številka 112 absolutno prednost.

Nov sistem telekomunikacij

Reševalci v sistemu zaščite in reševanja so približno od leta 1994 povezani tudi z radijskim sistemom ZARE. Zdaj pa prehajajo, kot nam je povedal poveljnik republiškega štaba civilne zaščite Srečko Šestan, na nov sistem digitalnih radijskih telekomunikacij DRM. Najprej bodo sistem vzpostavili za službe nujne medicinske pomoči, potem pa bodo nanj postopno prešli tudi gasilci in ostale službe CZ, vzpostavljena bo tudi zgornja podatkovna hrbtenica, ki bo povezovala vse regijske centre za obveščanje in (bodoče) dispečerske centre zdravstva in pozneje še reševalce. Vladni sklep o tem je bil sprejet konec leta 2015, prenova obstoječega sistema ZARE pa naj bi bila končana v enem letu. Sredstva so zagotovljena, postopki so stekli, aktivnosti pa izvaja MORS v sodelovanju z ministrstvom za zdravje. Nov sistem je kompatibilen s Tetro, sistemom radijskih telekomunikacij, ki ga uporablja policija, predvidena pa je povezava obeh sistemov. Strokovne službe so naredile analizo in ugotovili so, da je ceneje zgraditi dva sistema. Ohraniti Tetro v manjšem sistemu, kot ga potrebuje policija, DRM pa v širšem obsegu. Strošek obeh skupaj je nižji, kot bi bil strošek samo enega sistema. Vrednost naložbe naj bi bila okoli 1,5 milijona evrov, pri tem je treba upoštevati, da bodo postaje, ki jih imajo nujna medicinska pomoč in reševalci in so ocenjene na več milijonov evrov, uporabne tudi v novem v sistemu in jih bo treba le preprogramirati.

Gasilci so najmočnejša sila

V Sloveniji imamo v okviru uprave za zaščito in reševanje povezane različne sile, ki delujejo na področju zaščite in reševanja. Tukaj so najmočnejša sila prostovoljni gasilci, samo operativnih jih je okoli 45.000. Potem pa so tukaj še druge strukture, kot so gorska in jamarska reševalna služba, podvodna reševalna služba, vodniki psov, taborniki, skavti, enote prve pomoči in drugi. V Evropi pod civilno zaščito razumejo vse sile, ki delujejo v tem segmentu, pri nas pa je po zakonu civilna zaščita samo specialni del enot ali sestavov in služb, ki jih ni mogoče pokrivati z omenjenimi vrstami. To so enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, tehničnoreševalne enote, enote za RKB in podpore štabom ter štabi.

V 13 regijskih centrih za obveščanje so leta 2015 prejeli 491.508 klicev na pomoč, to je v povprečju okoli 1350 klicev na dan. Prejeli so tudi 2249 klicev na pomoč v obliki sporočil SMS. Največ klicev so prejeli julija, in sicer 41.254, v ostalih mesecih pa okrog 38.000. Lani so največkrat aktivirali gasilce, skoraj 20.000-krat, več kot 600-krat gorske reševalce, 128-krat enote z reševalni psi, 21-krat podvodno reševalno službo in 17-krat jamarsko reševalno službo. V vseh intervencijah je bilo udeleženih več kot 122.000 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, ob njih pa tudi delavci centrov za obveščanje, pri katerih se akcija praktično vedno začne.

Razvoj potrjen z nagradami

Evropsko združenje operaterjev centrov za obveščanje EENA je bilo ustanovljeno leta 1999. Je organizacija, ki v Evropi z različnimi dejavnostmi skrbi za dvig kakovosti klicnih centrov 112 in njihovih storitev. Poleg rednih delavnic in izobraževanj vsako leto organizira konferenco, na kateri udeleženci izmenjajo najnovejše informacije o najsodobnejših tehnologijah in rešitvah, ki jih je mogoče uporabiti v klicnih centrih 112. Na konferenci vsako leto podelijo tudi najprestižnejše nagrade za najodmevnejše storitve in rešitve na področju klica v sili na 112. To so nagrade za delo operaterjev na številki 112, za izobraževanje, klicne centre, inovativne rešitve, uvedbo številke 112 v državi in uspešne reševalne akcije.

Letos spomladi so nagrado prejeli češki operaterji, ki so se po klicu ženske iz Češke, da ima njen prijatelj, ki je v Angliji, močan glavobol in težave, ne zna pa jezika, povezali z angleškim centrom 112, ki je moškega poiskal in mu nudil pomoč. Posebno nagrado je prejel tudi belgijski center za pomoč šestletnemu otroku, ki je ob prihodu domov našel nezavestno mamo, poklical na 112 in potem ravnal po operaterjevih navodilih. Tudi odklenil vrata …

Kot sta nam povedala vodja Centra za obveščanje RS Boštjan Tavčar in vodja izpostave URSZR Ljubljana Elza Majcen, je Uprava RS za zaščito in reševanje prejela nagrado že trikrat, tudi te nagrade pa govorijo o tehničnem razvoju na področju reševanja in zaščite. Tako je URSZR prejela nagrado za izobraževanje, potem za WAP 112, predlani pa za inovativno storitev tridimenzionalni geografski informacijski sistem (3D-GIS) z vgrajenim pametnim lokatorjem, ki omogoča, da operaterji v klicnih centrih 112 s podatki, ki jih imajo v sistemu 3D-GIS, zelo hitro ugotovijo natančno lokacijo kličočega z mobilnega telefona.

WAP 112 je sistem za gluhe, ki so ga razvili pred leti, še preden je Telekom omogočil pošiljanje SMS sporočil na 112, in z njim omogočili pošiljanje besedilnih sporočil. To je bilo hkrati tudi dobra promocija centrov med gluhimi in naglušnimi, saj so ob predstavitvah gluhim in naglušnim predstavili tudi, kaj lahko dobijo na centrih in kako naj se obrnejo nanje. Danes lahko pošljete klic v sili v obliki sporočila SMS z vsakega mobilnega telefona in na ta način vam bo odgovoril tudi operater. To je priporočljivo ob primerih slabe povezave ali zelo iztrošene baterije.

Izgubljeni s pametnim telefonom

Rešitev pametnega lokatorja je bila razvita v sodelovanju Uprave RS za zaščito in reševanje in podjetja XLAB iz Ljubljane. Operaterju omogoča, da vidi točno lokacijo klicatelja na 112 ob predpogoju, da ima ta pametni telefon. Aplikacija deluje tako, da operater pošlje klicatelju s pametnim telefonom sporočilo, v katerem piše, kaj mora storiti, skupaj s pogoji. Če potrdi, se strinja, mora vključiti GPS v telefonu, nato pa telefon odpošlje podatke v center z natančno lokacijo klicatelja, ki je odvisna le od natančnosti GPS. Podatki z baznih postaj so namreč zelo nenatančni in je z njimi mogoče določiti le širšo lokacijo klicatelja.

NEXES je načrt vzpostavitve naslednje generacije storitev klicev v sili v obliki aplikacij na telefonu in spletnih aplikacij. To pomeni, da bo prek tega mogoče pošiljati slike, videe, odgovarjati na vnaprej zastavljena vprašanja, centri za obveščanje pa bodo lahko ob množični nesreči določene informacije že naložili v aplikacijo in povedali, kaj jih še zanima. NEXES je evropski projekt in skupaj s tujimi partnerji se pripravlja okvir, da bodo vse te aplikacije delovale po vsej Evropi enako. (hh)