Podjetje AMPLEXOR Adriatic, nekdaj INFOTEHNA skupina, se ukvarja z rešitvami za upravljanje dokumentov in procesov v elektronski obliki predvsem za farmacevtsko industrijo. Njihove storitve so celovite, saj zagotovijo vse od zasnove do rešitve. Del mednarodne skupine AMPLEXOR International, ki ima več kot 1500 zaposlenih po vsem svetu, so od maja 2014. Pravi prodor je podjetje doživelo leta 2012, ko je izraelsko podjetje Teva Pharmaceutical Industries, ki je glavno v svetu v proizvodnji in razvoju generičnih farmacevtskih izdelkov, kupilo Plivo in spoznalo Infotehnine rešitve. Nedavno so s podjetjem ABBOTT podpisali največji petletni projekt do sedaj.

AMPLEXOR Adriatic, ki ga od leta 2011 vodi Elvis Paćelat, je lansko leto sklenil s 6,5 milijona evrov prometa od prodaje, kar je 16-odstotna rast glede na leto prej, ko je ustvaril 5,67 milijona evrov. Zaposloval je 64 ljudi. Podjetje ima zelo visok kazalnik verjetnosti preživetja, saj znaša kar 99 (največ je 100).

Drugo nominirano podjetje – Iskra PIO – ima sedež v Šentjerneju, kjer so prežeti z gazeljo energijo, saj je bilo v letu 2013 podjetje L-tek prepoznano za bronasto gazelo. Iskra PIO, ki jo vodi Andraž Rumpret, je specializirana za čiste prostore in naprave brez prašnih delcev. Njihova temeljna izdelka sta ultrazvočni namizni čistilnik in laminirana zaščitna komora. Izvozijo dobro polovico izdelkov, največ na nemški in hrvaški trg, pa tudi v Madžarsko, Poljsko, Belgijo, Srbijo in Rusijo. Podjetje je lani ustvarilo kar 9,2 milijona evrov prihodkov, zaposlovalo 92 je ljudi, kazalnik verjetnosti preživetja pa znaša kar 95.

Trebanjski REM je bil dolenjsko-posavska gazela do sedaj že dvakrat, v letih 2007 in 2008, ko je bil prepoznan za bronasto gazelo. Podjetje, ki ga vodi Igor Kastelic, je specializirano za bivalne kontejnerje, mobilne hiške in modularne enote. V zadnjem leto veliko energije namenjajo zaposlenim, saj so sredi leta skoraj podvojili proizvodne zmogljivosti in zato pospešeno zaposlovali. Naročnikom zagotavljajo storitev od ideje do ključa. Tretjina izdelkov je javnih objektov, kot so šole, vrtci, nastanitvene zmogljivosti, tretjina jih gre v zasebni sektor, tretjina pa so najemniški kontejnerji. Podjetje je v minulem letu z 225 sodelavci ustvarilo 30,2 milijona evrov skupnih prihodkov, za letos pa spet napovedujejo 20-odstotno rast ter več kot 240 redno zaposlenih sodelavcev in okoli 20 agencijskih delavcev. Podjetje okoli 80 odstotkov izdelkov in storitev proda v tujino. Letos so v agenciji za raziskave in razvoj registrirali svojo raziskovalno skupino. Svojo konkurenčno prednost vidijo v kompleksnosti rešitev; v primerjavi s konkurenco imajo večje število inženirjev na število izdelanih enot. Čez dve leti bodo najverjetneje že zelo dobro pripravljeni na gradnjo ničenergijskih javnih stavb, kar je v skladu z zahtevo EU. Tovrstno gradnjo že lahko zagotavljajo. jpš