»Želela sva si svobodnejše življenje, saj sta dializa in pot s Ptuja v Ljubljano trikrat na teden zelo naporni. Tako je zdaj za nama dolga, težka, a uspešna pot. Oba se odlično počutiva, sva zdrava, vesela in imava več prostega časa za dejavnosti, ki naju veselijo,« je povedala mama Valerija, ki je osemnajstletnemu sinu Denisu darovala svojo ledvico. Kot je dejala, poseg ni bil prav nič boleč. Denis zdaj živi brez omejitev in strogih diet. Zelo ga veseli, da ima končno dovolj časa tudi za šolo. Izobražuje se na srednji lesarski šoli v Mariboru.

»Presaditev ledvice je najboljši način nadomestnega zdravljenja končne ledvične odpovedi in v primerjavi z dializo močno izboljša kakovost življenja ter podaljša preživetje bolnika,« razloži vodja Centra za transplantacijo ledvic kliničnega oddelka za nefrologijo Interne klinike UKC Ljubljana izr. prof. dr. Miha Arnol. V centru edini v Sloveniji opravljajo presaditve ledvic že več kot 45 let in v sodelovanju s Slovenija-Transplantom ter oddelkom urologije Kirurške klinike dosegajo primerljive rezultate z najbolj razvitimi svetovnimi transplantacijskimi centri.

Lanin so presadili 65 ledvic mrtvih darovalcev

Po pridružitvi organizaciji Eurotransplant so se preusmerili predvsem na presajanje ledvic umrlih darovalcev, ki so jih lani presadili že 65. Zadnjo presaditev pri živem darovalcu so opravili pred osmimi leti, je še povedal Arnol in dodal, da ledvice vse starejših umrlih darovalcev žal niso tako kakovostne kot ledvice zdravih živih darovalcev. Ker pa je za mlajše bolnike s pričakovano daljšim preživetjem, med katerimi imajo nekateri že tretjo presajeno ledvico, zelo pomembna prav kakovost organov, so obudili program presajanja ledvic sorodnih živih darovalcev, saj bi se sicer lahko čakanje na kakovosten organ zelo zavleklo. Na začetku presaditev so presajali ledvice živih darovalcev precej pogosteje kot ledvice mrtvih darovalcev.

Danes pri nas za presaditev ledvic umrlih darovalcev za razliko od drugih članic Eurotransplanta ni treba čakati niti celo leto, je povedal Arnol in dodal, da so postopek presajanja ledvic živih darovalcev, ki v svetu zajema od 30- do 50-odstotni delež vseh presaditev, znatno posodobili. Junija so namreč uspešno opravili prvo laparoskopsko nefrektomijo pri živem darovalcu. S tem so uvedli v klinično prakso tudi na tem področju novo, minimalno invazivno kirurško metodo, ki bo po vsej verjetnosti spodbudila k darovanju več živih darovalcev. Domnevajo, da bo program tržno zanimiv tudi za bližnje države, v katerih takih posegov ne izvajajo.

Za bolnika prijaznejša metoda

Pred presaditvijo ledvice živega darovalca je treba opraviti temeljite preiskave tudi pri darovalcu. Želeno je, da imata skladno krvno skupino in prejemnik nima protiteles proti antigenom darovalca, je pojasnil doc. dr. Gregor Mlinšek in dodal, da so Denisa že dve leti redno dializirali na Pediatrični kliniki v Ljubljani in zato tam opravili tudi potrebne priprave na presaditev. Pripravo mame so izvedli na njihovem centru. Ker sta imela dobro imunološko skladnost, je bila presaditev optimalna, tudi njuno pooperativno stanje.

»Raziskave so pokazale, da je v primerjavi s klasično odprto operativno tehniko laparoskopska odstranitev ledvice pri živem darovalcu enako varna, a manj invazivna in za bolnika mnogo prijaznejša metoda,« razloži asist. Simon Hawlina s kliničnega oddelka za urologijo Kirurške klinike UKC Ljubljana. »Pri laparoskopskem odvzemu ledvice je bolečina manjša, zato bolnik potrebuje manj protibolečinskih zdravil in hitreje okreva. Manj je tudi drugih zapletov, kar skrajša čas hospitalizacije,« je poudaril Hawlina. Med slabosti pa je nanizal daljši čas operacije in zrak v trebušni votlini, ki lahko vpliva na prekrvavljenost ledvice. A tak odvzem kljub temu ne povečuje tveganja za okvaro odvzete ledvice, je poudaril in dodal, da jim je v prvi laparoskopski operaciji uspelo ledvico odvzeti v poldrugi uri, medtem ko svetovno povprečje znaša tri ure. Operacija odvzema in presaditve poteka v dveh stopnjah. V prvi operater z laparoskopsko tehniko odstrani ledvico, v drugi pa ledvico presadi po že uveljavljeni odprti metodi.