Razstava sledi profesionalni paraboli arhitekta in intelektualca Vladimirja Braca Mušiča, ključne osebnosti povojnega urbanizma v Jugoslaviji. Predstavljeni so primeri treh paradigmatskih realizacij na področju sodobnega urbanizma iz obdobja 1967–1975. Projekti sosesk v Ljubljani (BS-7), Splitu (Split 3) in Mariboru (Maribor–Jug) predstavljajo sintezo mnogoterih urbanističnih principov, temelječih na domačih in mednarodnih izkušnjah.

Damjana Zaviršek Hudnik se ukvarja z načrtovanjem objektov, odprtih javnih površin in oblikovanjem notranjega prostora. Poleg tega deluje na področju promocije arhitekturne stroke in izobraževanja o prostoru. Na izzive v prostoru se odziva s prevpraševanjem sodobnega načina življenja in vsakdanjih navad, povezovanjem in izobraževanjem različnih uporabnikov prostora ter pobudami za urejanje spregledanih prostorov. Od leta 2013 v soseski Ruski car sooblikuje pobudo Skupaj na ploščad!, ki prebivalce spodbuja k razmisleku o potencialih odprtih javnih površin ter vključevanju v proces njihove prenove in revitalizacije.