Podjetje ORO MET, ki deluje v industrijskem območju Neverke pri Pivki, je v Sloveniji že vrsto let vodilno na področju izdelave standardnih, predvsem pa nestandardnih orodnih plošč. Zagotavlja tudi standardna ohišja in CNC-obdelane plošče, s čimer so v neprecenljivo podporo orodjarski industriji. Med drugimi sodeluje tudi z gazelami, kot sta DAPZ in Orodjarstvo Gorjak.

Partner stopil v lastništvo

Podjetje je bilo do letošnjega aprila del skupine podjetij ORO, ki jih je ustanovil Janez Suša, s prodajo 51-odstotnega deleža pa je ORO MET nekako pričakovano postal sestavni del skupine Sij. Njihova večinska lastnica je namreč postala Sijeva hčerinska družba Ravne Steel Center, s katero ORO MET že več let sodeluje. Ravne Steel Center skrbi za dobavo materiala in skladiščenje, ORO MET pa za obdelavo plošč. Pavlin se nadeja, da bodo z novim lastnikom lažje gradili lastno blagovno znamko. Gazela, ki je tokrat že četrtič nominirana za gazelo primorsko-notranjske regije, 70 odstotkov proizvodnje izvozi, poleg nemškega pa so njihovi trgi še Avstrija, Anglija, Madžarska, Švedska in Ukrajina.

Paradni konj gazele ORO MET, ki je bil lani prepoznan za regijsko gazelo in bronasto gazelo, bodo še naprej plošče za orodja orodjarjev ali ABC, kot jim pravijo. V celoti jih izdelajo sami, medtem ko sami naredijo tretjino CNC-obdelav, preostalo zaupajo podizvajalcem. »Če bi imeli še za 40 odstotkov večje zmogljivosti, bi imeli vse zasedene,« o velikem deležu povpraševanja po njihovih izdelkih pove direktor Jernej Pavlin.

Pavlin med ključne vrednote podjetja postavlja etično delo in zadovoljstvo delavcev, ki ga čuti v njihovi visoki zavzetosti in lojalnosti. Z ISO-standardom imajo popisane vse procese in postavljeno organizacijsko strukturo, saj bi brez tega težko še naprej rasli. Ker so prepoznani kot zanesljiv delodajalec, ki je sodeloval tudi v Zlati niti 2015, vsak teden dobijo vsaj po tri povpraševanja za zaposlitev.

Izobraževalno središče

V ORO MET tesno sodelujejo s Šolskim centrom Postojna, kjer dobijo večino praktikantov. S centrom se dogovarjajo tudi o vzpostavitvi izobraževalnega središča, kjer bi izučili mlade in učitelje za delo s strojem za CNC-obdelave ter tako posodobili njihova znanja, mladino pa vnaprej dobro pripravili za delo. V lokalnih orodjarskih podjetjih je potreba po izučenem kadru tolikšna, da bi vsako leto lahko dodatno zaposlili vsaj za en razred mladih sodelavcev.

ORO MET je leta 2015 ustvaril 11,87 milijona evrov, kar je 36 odstotkov več kot leta 2014, ko so prodali za 8,72 milijona evrov. Indeks rasti prodaje zadnjih pet let je znašal kar 480, kazalnik verjetnosti preživetja pa je 88. Izjemno so povečali tudi število zaposlenih, saj jih je bilo še leta 2011 25, danes pa že 68. jpš