Novo šolsko leto je učence s posebnimi potrebami na domžalski osnovni šoli Roje pričakalo z novimi, za njihove potrebe prilagojenimi igrali. Za to so poleg nekaj drugih donatorjev poskrbeli v Rotary klubu Domžale. »Večina dosedanjih igral je štela že več kot tri desetletja,« ne skriva Marjanca Bogataj, direktorica Osnovne šole Roje. Še zlasti so veseli kombiniranega igrala, ki je prilagojeno tudi za učence z največjimi primanjkljaji v duševnem razvoju. »Otrokom omogoča razvoj koordinacije in ravnotežja, učenci na njem razvijajo nove gibalne vzorce, ki so zelo pomembni tudi za razvoj govora,« poudarja ravnateljica in dodaja, da je najbolj priljubljen trampolin, ki otrokom omogoča sproščeno in zabavno igro in hkrati pripomore k razvoju njihovega vestibularnega sistema in učnih veščin.

Učilnica na prostem

»Učenci iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin, ki obiskujejo Osnovne šole Roje, imajo različne sposobnosti in danosti, vsi pa si želijo in zaslužijo brezskrbno otroštvo,« je jasna Bogatajeva. Kot pravi, so bili nekateri učenci zaradi številnih zdravstvenih težav prikrajšani za sproščeno igro že v najzgodnejšem otroštvu. S pomočjo novih igral pa bodo zdaj tudi ti našli svoj kotiček, da se bodo lahko igrali in si utrjevali samopodobo. »Naša nova učilnica na prostem je dopolnitev klasičnemu učenju, saj spodbuja razvoj senzornih in motoričnih spretnosti, ki so zelo pomembne pri razvoju otrok s posebnimi potrebami,« poudarja Bogatajeva.

Zamisel za prilagojena igrala za potrebe otrok s posebnimi potrebami se je pred dvema letoma porodila v domžalskem Rotary klubu, ker pa je bilo potrebnih 61.000 evrov, so za pomoč zaprosili tudi Rotary International. Denar so jim poleg domačih in prijateljskih klubov iz tujine pomagali zbrati še nekateri drugi donatorji.

Ker prvi izbrani ponudnik ni izpolnil zahtevnih pogojev, so razpis ponovili in za izvajalca izbrali podjetje Lavaco, je povedal Janko Velkavrh, ki je vodil projekt. Predsednik domžalskega Rotary kluba Bogdan Zupan pa je dodal, da so tako zbrali 53.000 evrov in med drugim izdali tudi koledar s tematiko Osnovne šole Roje. Preostali denar so prispevali šola, občina in še nekaj donatorjev.

Igra kot izziv

Igrišče, ki je staro tri desetletja, so na šoli s pomočjo petih občin ustanoviteljic obnovili tudi pred 13 leti, vendar niso zmogli zamenjati igral. So pa naredili hribček in pod njim predor, dodali plezalo ter gugalnico gnezdo. Takrat so postavili tudi kozolec – učilnico na prostem. Kombinirano igralo za razvoj spretnosti ter socialnih in čustvenih veščin je tako kot trampolin ostalo le na seznamu želja. Te so se zdaj uresničile, saj njihovo novo igrišče bogatijo predvsem igrala, kakršna so vedno najbolj pritegnila njihove otroke, ko so obiskali kakšno bolje urejeno igrišče.

Pri urejanju igrišča so, kot vsa leta doslej, sodelovali tudi zaposleni, pridružila sta se jim tudi predstavnika Rotary kluba; starši učencev pa so konec tedna napekli dobrote za slovesno odprtje novega igrišča. Ob koncu počitnic so zaposleni na celodnevni delovni akciji sami zbrusili in prebarvali vse lesene površine, odstranili plevel pod ograjo, obrezali grmovnice, okopali cvetlične gredice in prebarvali leseno učilnico na prostem.