Ministrstvo za zdravje je podaljšalo rok za oddajo ponudb za nakup in montažo telekomunikacijske opreme – sistem DMR, ki naj bi ustrezno povezal dispečerski center zdravstva z reševalnimi ekipami na terenu. Rok bi se moral izteči včeraj, a so ga na željo potencialnih ponudnikov podaljšali do konca septembra.

Potencialni ponudniki ministrstvu očitajo, da je razpis narejen tako, da favorizira natančno določenega ponudnika, ki ponuja opremo proizvajalca Motorola in njegov sistem, vendar na ministrstvu te očitke zavračajo. »Menimo, da so tehnične zahteve zapisane dovolj splošno, da jih ni mogoče pripisati enemu samemu ponudniku. V preteklosti so se na podobne razpise, vendar v manjšem obsegu, prijavili vsaj trije ponudniki iz Slovenije,« pravijo na ministrstvu, ki ga vodi Milojka Kolar Celarc. Dejstvo pa je, da bodo kupovali motorolo, saj je ta še najbolj kompatibilna z že obstoječim sistemom, ki ga na nekaterih območjih že imajo.

Na ministrstvu ob tem skrivajo podatek, kolikšna je vsaj okvirna vrednost projekta, češ da tega podatka v tej fazi ne bodo razkrili. »Enako vprašanje so zastavljali potencialni ponudniki prek portala javnih naročil in naročnik se je odločil, da tega podatka v tej fazi ne razkrije,« so odgovorili na naše vprašanje, koliko denarja so predvideli za omenjeni projekt in o kolikšnih zneskih sploh govorimo. Po neuradnih podatkih pa naj bi se vrednost gibala med tremi in petimi milijoni, zato se logično postavlja vprašanje, ali komunikacije med dispečerji in ekipami na terenu ni mogoče izpeljati in zagotoviti v sistemu Tetra, za katerega smo že plačali milijonske zneske.

»Sistem Tetra ni zgrajen do konca in ne pokriva celotnega območja Slovenije. Omrežje DMR lokalno že uporabljajo nekatere službe nujne medicinske pomoči, med drugim tudi v Ljubljani. V praksi se je omrežje DMR že izkazalo povsem primerno za uporabo, je pa precej cenejše in omogoča uporabo obstoječih DMR-radijskih postaj in repetitorjev. Pri tem je treba poudariti, da bi bilo radijsko omrežje Tetra, ki bi bilo primerno za vse uporabnike, dražje in manj zanesljivo kot ločeni omrežji,« so sporočili z ministrstva za zdravje. Poudarili so še, da dispečerski centri za svoje delovanje potrebujejo zanesljiv sistem radijskih zvez, ki pokriva območje celotne države. »Trenutno ekipe nujne medicinske pomoči in reševalne ekipe večinoma uporabljajo mobilne telefone, nekatere tudi radijski sistem zaščite in reševanja ZARE ali ZARE+, druge zopet lastne DMR-radijske sisteme. Stanje je treba urediti oziroma poenotiti,« so prepričani na ministrstvu. Če ne bo nobenih zapletov, naj bi sistem DMR začel delovati sredi prihodnjega leta. Ko bosta končana tako projekt Tetra kot DMR, pa naj bi se oba povezala v enotni digitalni sistem državnih organov. Tak sklep je vlada sprejela januarja 2013.

Zamujajo že s prostori

Potencialne ponudnike je zmotilo tudi to, da ministrstvo ne želi objaviti študije za izgradnjo enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov, ki je bila osnova za pripravo razpisne dokumentacije. Na ministrstvu vztrajajo, da so vsi tehnični podatki že v razpisni dokumentaciji in da bi razkritje študije povzročilo motnjo pri delovanju dejavnosti podsistema nacionalne varnosti. Sicer pa uvajanje poenotene dispečerske službe zamuja, saj bi morala glede na prvotne napovedi delovati že od konca lanskega leta. Na ministrstvu za zdravje so se že pred časom izgovarjali, da so iskali dolgoročne rešitve za prostore, v katerih bodo delovali dispečerski centri. Mariborski naj bi začel delovati že to jesen, načrtuje se tudi center v Ljubljani, ohranili pa bodo še obstoječi satelit v Izoli.