Po nekaj neuspelih prodajah je Mestna občina Ljubljana včeraj vendarle našla kupca za Habjanov bajer v Rožni dolini. Kupec je družba MM SVTK poslovneža Blaža Miklavčiča, ki bo za 9900 kvadratnih metrov veliko zemljišče odštela 3,267 milijona evrov, kolikor je znašala tudi izhodiščna cena na javni dražbi.

Ker je bil edini zainteresirani kupec MM SVTK, družbi ni bilo treba zvišati izhodiščne cene. Velja omeniti, da bo Miklavčičevo podjetje moralo plačati še 22-odstotni davek na dodano vrednost. Občinski prostorski načrt na tem območju predpisuje gradnjo večstanovanjskih objektov, ki pa ne bodo smeli biti višji od 14 metrov. Investitor bo po določilih prostorskega načrta lahko pozidal do 40 odstotkov zemljišča.

Miklavčič: Gradili bomo zelo previdno

»Razmišljali smo o naslednjem projektu in to zemljišče v Rožni dolini se nam je zdelo dobra poslovna priložnost,« je odločitev za nakup pojasnil Miklavčič. Napovedal je, da bodo najprej povabili nekaj arhitekturnih birojev, naj jim pripravijo idejne rešitve za to območje, da bodo lahko izbrali najboljšo. »Glede na lokacijo in dejstvo, da gre za zadnje tako veliko nepozidano zemljišče v Rožni dolini, se zavedamo dolžnosti, da tam zgradimo nekaj privlačnega in lepega,« je dejal Miklavčič.

Ker na Habjanovem bajerju ob večjih deževjih zastaja voda, saj gre za mokrišče, nas je zanimalo, ali bo to otežilo gradnjo. A Miklavčič je povedal, da so pred nakupom zemljišča preučili situacijo, in zagotovil, da se bodo gradnje lotili previdno, tako da bodo z njo zadovoljni tako četrtna skupnost kot tudi sosedi, ki imajo domove v neposredni bližini.

Toda mnogi stanovalci Rožne doline si že nekaj časa prizadevajo, da bi občina to zdaj zazidljivo območje spremenila v zelene površine in na njem uredila otroško igrišče. Pri tem ne gre spregledati niti, da je hidrolog Rok Fazarinc v prispevku o zagotavljanju poplavne varnosti Ljubljane predlagal, naj občina to območje izkoristi za zadrževanje vode ob močnejših deževjih.

Občina je pred nekaj leti Habjanov bajer sicer nameravala urediti v laboratorij na prostem, kjer bi preizkušali, kako učinkovito zatreti tujerodne invazivne rastline. Celo izbirala je izvajalca, ki bi to območje uredil. A ker so se pozneje na občini to zemljišče odločili prodati, so laboratorij na prostem preselili na Grajski grič, in sicer na območje pod Šancami in ob začetku Ceste slovenskih kmečkih uporov.

Kmalu naj bi se lotili dokončevanja Tribune

Velja spomniti: Miklavčičeva družba MM SVTK je lani spomladi kupila tudi nasedli projekt propadlega Kraškega zidarja Tribuna. Ta večstanovanjski in poslovni objekt na Prulah bo MM SVTK začel dokončevati predvidoma še letos oziroma najpozneje prihodnjo gradbeno sezono, je dejal Miklavčič. Nedokončani objekt, ki je po propadu Kraškega zidarja več let sameval, je po Miklavčičevih besedah v dobrem stanju. »Kot zanimivost pa vam lahko povem, da smo letos v začetku poletja z gradbišča Tribune odpeljali kar 70 velikih tovornjakov gradbenih in drugih odpadkov,« je omenil Miklavčič.