Vsi, ki so kakor koli ogrozili položaj vodje kabineta župana Marjete Kristofič Jamnik in z njo povezanih podjetij, so morali zapustiti svoje funkcije. Najprej je izpraznila kabinet podžupanja Melita Petelin, sledil ji je vršilec dolžnosti direktorja občinske uprave Damjan Lah. Občina je zamenjala tudi vse štiri svoje nadzornike v javnem podjetju, ki so na podlagi Dnevnikovih razkritij terjali revizijo javnih naročil Mariborskega vodovoda.

Javna naročila v družinskem krogu

Junija smo v Dnevniku razkrili posle Mariborskega vodovoda z družino Kristofič Jamnik. Vodovod je namreč s samostojnim podjetnikom avtoprevoznikom TI-EN Mitjo Jamnikom, ki ga kot prokuristka uradno zastopa soproga Marjeta Kristofič Jamnik, sklenil za več kot 100.000 evrov poslov.

Z nizom pogodb je javno podjetje od Jamnika odkupilo za več kot 100.000 evrov specialnih, po meri narejenih vodomerov. Vodovod je te posle oddal z zbiranjem treh ponudb, pri čemer ponudb ni pridobil tudi od slovenskega pooblaščenega uvoznika, temveč od Jamnika in od ključavničarskega podjetja KTS v lasti očeta in brata Marjete Kristofič Jamnik. Vodovod je na opisani način Jamniku oddal osem poslov, celoten obseg istovrstnih naročil pa je v letu dni presegel zakonsko mejo 40.000 evrov.

Mariborski vodovod bi moral upoštevati celotno vrednost javnega naročila in bi moral takoj, ko so nakupi vodomerov presegli 40.000 evrov, prekiniti zbiranje ponudb in začeti ustrezni postopek oddaje javnih naročil, je Dnevniku pojasnila izvedenka za javna naročila Darja Čerič. Vendar direktor Danilo Burnač tega ni storil, temveč je posle na podlagi starih ponudb še naprej oddajal podjetju TI-EN.

Nadzorniki zahtevali revizijo

Dnevnikova razkritja pa so prebrali tudi nadzorniki Mariborskega vodovoda. Na 21. redni seji nadzornega sveta 22. junija so z njimi soočili direktorja Burnača. Ta je vztrajal, da je vodovod ravnal zakonito in v skladu s predpisi ter da so medijski zapisi zgolj poskus diskreditacije Kristofič-Jamnikove.

Iz zapisnikov seje izhaja, da so se nadzorniki čudili, zakaj sta bili dve od treh povabljenih podjetij družinsko povezani, pri čemer je bilo eno avtoprevozniško, drugo pa ključavničarsko. In zakaj je vodovod pridobival ponudbe od podjetja KTS, ki se sploh ne ukvarja z dobavo vodomerov. Prepričljivega odgovora niso dobili.

Nadzorni svet je zatem naložil Burnaču revizijo postopkov naročanja v Mariborskem vodovodu. »Z obravnavanim primerom nadzorni svet smatra, da je bila Mariborskemu vodovodu narejena moralna škoda in povzročeno tveganje za materialno škodo. Kdo bo za to odgovarjal?« so nadzorniki zapisali v svoj sklep.

Petelinova in Lah sta kmalu zatem podala naznanilo tožilstvu zoper Kristofič-Jamnikovo v zvezi s spornim oddajanjem posla podjetju Press Clipping in oba frčala iz Fištravčeve ekipe. Vodovodovi nadzorniki so se konec avgusta sestali na izredni seji in župana prosili za soglasje za razrešitev Burnača. Direktor je izgubil njihovo zaupanje med drugim zato, ker jih je po njihovi oceni zavajal z argumenti, zakaj so vodomere kupili pri soprogu vodje županovega kabineta.

A to ni bili edini razlog. Sporen naj bi bil tudi negativen trend poslovanja vodovoda, prekomerna poraba denarja za donacije in sponzorstva, nepotistično zaposlovanje sorodnikov zaposlenih, pa tudi to, da naj bi Burnač zadrževal sklenitev pogodbe z zunanjim revizorjem, ki bi pregledal javna naročila. Predsednik nadzornega sveta Peter Tuš in članica Marija Rozman sta kmalu zatem nepreklicno odstopila s položajev.

Občina zaščitila direktorja

Vodstvo občine, ki se je ob svojem imenovanju zaklinjalo k maksimalni transparentnosti in ničelni toleranci do klientelizma, se je odzvalo bliskovito. Ni sledilo predlogu »njenih« nadzornikov, temveč je zaščitilo Burnača z oceno, da je bil predlog nadzornega sveta politično motiviran. Občina je zatem zamenjala vse svoje štiri zastopnike v nadzornem svetu, tudi do direktorja najbolj kritična nadzornika Damijana Škrinjarja in Alojza Pisnika.

Na mariborski občini sicer trdijo, da podpirajo revizijo javnih naročil mariborskega vodovoda, ki so jo sprožili razrešeni nadzorniki. Direktor Burnač pa je sporočil, da bo izbor izvajalca revizije opravil nov nadzorni svet na svoji konstitutivni seji.

Zdaj sta se javno odzvala tudi nekdanja nadzornika Škrinjar in Pisnik. Zanikala sta kakršno koli politično motiviranost.

»Razrešitev direktorja smo predlagali tudi zaradi zaposlitve žene enega večjih dobaviteljev družbe Mariborski vodovod na delovno mesto direktorice hčerinske družbe MID-MB,« sta opomnila. To podjetje je od 9. avgusta v stečaju. Direktorica tega podjetja je bila Duška Gradišnik, soproga celjskega podjetnika Vidka Gradišnika.