Vladavina župana (in nekoč tudi poslanca) Franca Čebulja s podporniki v Cerkljah traja že od ustanovitve občine po osamosvojitvi. Eden najuspešnejših slovenskih županov pravi, da so bili ob nastanku pri repu statistike o razvitosti občin, zdaj so v samem vrhu. Čebulj je sicer že v pokoju in Cerklje vodi kot nepoklicni župan.

Zadnje tedne pa se »večnemu« županu maje stolček. Nasprotja med Čebuljem in njegovimi podporniki na eni strani ter opozicijo na drugi so namreč pripeljala do tega, da je delo občinskega sveta praktično onemogočeno. Opozicijski svetniki, teh je v občinskem svetu točno polovica, opozarjajo, da bodo z obstrukcijo preprečili delo sveta in s tem tudi delovanje občine, če jim župan ne bo prisluhnil. Njihova obstrukcija zadnje seje občinskega sveta je nazorno pokazala, da lahko s tem onemogočajo tudi delo župana. Čebulj je namreč trenutno »paraliziran« do te mere, da celo občinskih nagrajencev ne morejo potrditi drugače kot na dopisni seji, ker opozicije enostavno ne bo na seje sveta do ureditve razmer.

»Trdim, da se o vsem lahko pogovorimo,« pravi župan, vendar pa pravi, da ne more kar sprejeti obtožb o nepravilnostih, če – na primer – svetniki opozicije niti na dnevni red seje nimajo pripomb. »Nasprotja med nami so včasih absurdna, tako smo denimo od opozicije za eno sejo prejeli več kot 60 svetniških vprašanj. Mnogo očitkov je za lase privlečenih ob dejstvu, da je občina zgledno skrbela za vse probleme občanov od komunale do šolstva in nazadnje doma starostnikov,« trdi Čebulj.

Pogovor ali patpoložaj

Polovica svetnikov, ki ni zadovoljna z županovim delom, je že izpostavila tudi možnost, da se razpusti občinski svet in razpiše nove volitve. Poglavitne razloge je opisal Luka Štumberger (Lista obrti, podjetništva in turizma): »Želimo spremembe zlasti v odnosu do opozicije, ki jo župan stalno prikazuje v negativni luči kot nasprotnike vsega dobrega in koristnega. Problemi so različni, a v javnosti smo vedno ožigosani. Želimo jasne odgovore župana glede stanja v domu starostnikov Taber in kadrovanja, glede prodaje deleža v javnem podjetju Komunala Kranj in še kaj je nerešenih zadev. Zdaj smo prejeli predlog za sestanek, kjer naj bi se pogovorili o nastalem stanju.«

Cerklje so sicer statistično v slovenskem vrhu po plačah, nasploh pa so s prenovo šole, vrtca, svojo dvorano za prireditve, svojim domom starostnikov ter urejenimi cestami in kanalizacijo zgledna občina z okoli 5,5 milijona evrov proračuna. Opažajo, da se ljudje radi priseljujejo pod Krvavec, in zato se zdi županu politično preigravanje in kazanje mišic toliko manj razumljivo. »Smo na polovici mandata, volitve bodo kmalu. Sam sem bil in bom za pogovor, a obtožb kar počez in brez ustreznih argumentov ne morem sprejeti,« trdi župan, ki se bo z nezadovoljnimi opozicijskimi svetniki sestal danes in, kot pravi, začel problem reševati s pogovorom o spornih zadevah.