Gasilniki najbolj uspešni in enostavni

Ob nastanku požara je gašenje z ustreznim gasilnikom običajno najbolj enostavno in uspešno, saj so gasilniki namenjeni ravno takšnim situacijam. Rezultati gašenja z enostavnimi gasilnimi sredstvi (pesek, zemlja, voda iz vodovoda …) in osnovnimi metodami gašenja (prekrivanje gorečih snovi z odejami, oblačili …) največkrat niso zadovoljivi. Ko razmišljamo o nabavi gasilnih aparatov (oziroma gasilnikov, kot jih imenujemo), moramo imeti v mislih naslednje vprašanje: kje v stanovanju oziroma hiši, garaži ali poslovnem objektu so nevarnosti za nastanek požara?

Pomembno je, da te nevarnosti poznamo in se jih zavedamo. Od vrste snovi, ki lahko zagorijo (na primer trdne snovi, tekočine, plini …), je odvisna tudi izbira ustreznega gasilnega sredstva (voda, gasilni prašek, ogljikov dioksid …). Pri izbiri števila gasilnikov pa so seveda pomembne količine gorljivih snovi in število običajno prisotnih ljudi, ki bodo požar lahko gasili. Gasilniki se namreč v osnovi razlikujejo po vrsti gasilnega sredstva in količini polnitve gasila. Najbolj so pri nas razširjeni gasilniki z gasilnim praškom, kot gasilo je precej razširjen tudi ogljikov dioksid, nekoliko manj pa voda, gasilna pena in druga gasilna sredstva.

Kateri je za vas najprimernejši

V sklopu Poslovnega sistema Varnost Maribor deluje tudi gasilski servis, kjer je mogoče nabaviti (možnost dobave z montažo) gasilne aparate vseh vrst. Ob nakupu vam bomo tudi svetovali, kateri gasilnik je najprimernejši za vaše potrebe, in razložili postopek uporabe.

Gasilniki na prah (1, 2, 3, 4, 6 in 9 kilogramov prahu) so primerni za gašenje začetnih požarov trdnih snovi, kapljevin in plinov ter požarov na električnih napeljavah do 1000 V.

Gasilniki na ogljikov dioksid (2- in 5-kilogramski) so namenjeni gašenju začetnih in manjših požarov električnih naprav nizkih in visokih napetosti, električnih inštalacij, elektronskih naprav, računalnikov, dragocenosti, prehranskih izdelkov, manjših količin vnetljivih tekočin in plinov, pa tudi začetnih požarov trdnih snovi. Ne puščajo nikakršnih sledi.

Prednosti gasilnikov, ki jih prodaja PS Varnost Maribor:

- preprosta uporaba,

- stalni tlak in takojšna pripravljenost za uporabo,

- garancijski rok 24 mesecev,

- pregledi in vzdrževanje po celotni Sloveniji,

- dolga življenjska doba,

- vsi evropski certifikati: EN3, CE,

- aparati imajo visoke ratinge, ki zagotavljajo visoko  učinkovitost gašenja,

- vsi aparati so opremljeni z nosilci in

manometrom za vizualni nadzor tlaka.

Vsakdo bi se moral zavedati, da lahko s hitrim posredovanjem in učinkovitim gašenjem preprečimo še večjo škodo.

VARNOST MARIBOR, d. d., Kraljeviča Marka ulica 5, SI-2000 Maribor, tel.: 02/230 30 10, e-pošta: vi@varnost.si, splet: www.varnost.si