Potem ko je bila osnovna šola Jurija Dalmatina, največja šola v krški občini, leta 2014 deležna z evropskim denarjem podprte energetske sanacije, je občina v lanskem letu začela še celovito prenovo notranjih prostorov, ki poteka v dveh fazah. Lansko jesen so tako najprej obnovili osemnajst učilnic in skupnih prostorov razredne stopnje, od tlakov in instalacij do opreme, pa tudi kuhinjo, jedilnico, garderobe, zbornico, knjižnico. Ob koncu šolskega leta se je začela še druga faza, to je obnova učilnic in skupnih prostorov za višjo stopnjo ter šolskega bazena, pa tudi zunanja ureditev. Investicija, vredna 1,7 milijona evrov, naj bi bila po napovedih krške občine končana novembra. Gre za prvo večjo obnovo šole v 45 letih delovanja.

Gostujejo na različnih lokacijah

Šolo letos obiskuje 749 učencev, od tega se zaradi obnove na različne lokacije po mestu vozi krog tristo učencev od 6. do 9. razreda ter en oddelek 5. razreda. Učenci tako gostujejo v mladinskem centru, glasbeni šoli, na fakulteti za logistiko in energetiko, v gasilskem domu ter prostorih nad staro lekarno.

Kot pojasnjuje ravnateljica Valentina Gerjevič, so urnike priredili, kolikor se je pač dalo. »Staršem sem na skupnem roditeljskem sestanku povedala, da bo pouk potekal kakovostno, s tem da vendarle moramo upoštevati prostorske zmožnosti. Lansko leto, ko smo bili prav tako razseljeni od septembra do novembra, nismo imeli težav.« Učenci se zjutraj zberejo pred matično šolo, od koder jih avtobusi odpeljejo na posamezne lokacije, po pouku pa jih pripeljejo nazaj na matično šolo na kosilo. Zaradi potreb se učitelji večkrat na dan selijo z ene lokacije na drugo.

Kot dodaja Gerjevičeva, je bila nujno potrebna energetska sanacija šole ter obnova fasade, saj je bila stara lesena obloga že povsem uničena in ponekod »že skorajda tanka kot papir«, tudi okna in streha so klicali po zamenjavi. Z nadkritjem atrijev bodo pridobili tudi dve novi učilnici in dva večja kabineta na razredni stopnji. Predvsem pa bodo, poleg prihrankov toplotne in električne energije, pogoji dela in bivanja na šoli bistveno boljši.

Iz leta v leto več otrok

Kljub iz leta v leto večjemu številu otrok za zdaj nimajo večjih težav s prostorsko stisko. En oddelek 5. razreda pa bo imel letos učilnico na predmetni, in ne več na razredni stopnji. »Prehajamo namreč na štiri oddelke, v razredih s tremi oddelki pa je tudi že po 27 ali 28 otrok. Tudi za naprej kaže, da bo število učencev raslo, saj prihajajo močne generacije. Na predmetni stopnji pa imamo še nekaj prostora, tako da tja lahko pride še kakšen oddelek 5. razreda, če bi bilo potrebno.«

V zadnjih dveh letih je občina Krško energetsko sanirala Osnovno šolo Adama Bohoriča v Brestanici, telovadnico pri šoli v Leskovcu ter telovadnico in vrtec pri Osnovni šoli Koprivnica. V prihodnje občina načrtuje še energetsko sanacijo osnovne šole Podbočje ter telovadnice in vrtca pri osnovni šoli XIV. divizije Senovo, vrtca v Velikem Podlogu, napovedujejo pa tudi gradnjo novega vrtca pri brestaniški osnovni šoli.