Občinska volilna komisija v Dolu pri Ljubljani je razpisala datum za naknadni referendum, na katerem bodo volilci odločali o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda, Osnovne šole Janka Modra. To pomeni, da bodo v nedeljo, 18. septembra, odločali o tem, ali se bo podružnična osnovna šola Senožeti spremenila v vrtec ali pa bodo v njej še naprej znanje nabirali učenci do petega razreda. V civilni pobudi, ki nasprotuje ukinitvi podružnične šole, kampanje še niso začeli, medtem ko je župan Janez Tekavc svoje videnje akutnega občinskega problema že pojasnil z letaki, ki so jih občani dobili v poštne nabiralnike.

Brez varstva polovica malčkov

Večina občinskih svetnikov je marca podprla županov predlog, da se podružnična šola preoblikuje v vrtec, češ da drugih rešitev za kronično pomanjkanje prostih mest v občinskih vrtcih ni. Tudi letos bo namreč brez varstva po Tekavčevih besedah ostalo 68 otrok, kar je 16 več kot lansko leto. »Zato upam, da bodo ljudje podprli odlok, saj bi v tem primeru lahko vključili v vrtec skoraj vse malčke,« je povedal Tekavc. Napovedane zmede z vpisom otrok v vrtce oziroma šole zaradi referenduma sicer ni bilo. »Tam, kamor so starši vpisali otroke, za zdaj obiskujejo šolo oziroma vrtec. Po referendumu pa bomo objekt podružnične šole v Senožetih prilagodili potrebam vrtca ali pa ne. Če bo referendum padel, bomo aktivnosti začeli takoj. Od referenduma bo odvisno tudi, ali se bo stavba šole v Senožetih v celoti ali pa le deloma namenila za vrtec,« je pojasnil župan.

Po alternativnih rešitvah za ublažitev prostorske stiske za najmlajše na občini za zdaj še niso posegali. Ena od teh je razpis za podelitev koncesije vzgojno-varstvenim družinam oziroma zasebnim vrtcem. »Pojavila se je kandidatka, za katero se je izkazalo, da ne izpolnjuje pogojev, drugega kandidata pa ni bilo. Razpisa pa nismo objavili zato, ker za zdaj sploh ne vemo, koliko malčkov bo brez varstva. Tudi glede tega vprašanja bo treba počakati na izid referenduma,« je dodal župan.

Morali bi graditi, ne pa ukinjati

Na drugi strani, v civilni pobudi, kjer je zavrelo ob napovedi ukinitve podružnične šole v Senožetih – lani jo je obiskovalo 22 otrok –, stvari vidijo diametralno nasprotno. Najprej so protestirali pred občinsko stavbo in podpisovali peticijo, pri čemer so se sklicevali na dopis ministrstva za šolstvo, ki je župana Tekavca pozvalo k spoštovanju pravilnika, ki med drugim določa, da se lahko podružnična šola ukine le, če ima manj kot 14 učencev. Poleg tega so skupaj z ministrstvom opozarjali, da bi morala občina najmanj leto dni pred zaprtjem šole s tem seznaniti krajane in ministrstvo, česar pa župan ni storil. Na koncu so zbrali potrebne podpise za razpis referenduma.

Članica civilne pobude Valentina Hvala opozarja, da se bodo morali otroci, ki zdaj obiskujejo osnovno šolo v Senožetih, v primeru neuspeha na referendumu voziti v drugi dve šoli v občini. »Župan bi moral razmišljati o gradnji modularnega vrtca na območju podružnične šole, saj je parcela z vso potrebno infrastrukturo zagotovljena, veljavno gradbeno dovoljenje pa bi bilo treba le razširiti. To bi rešilo vse težave, ne pa ukinitev šole,« je povedala Hvalova in dodala, da so ta konec tedna začeli kampanjo za referendum. »Nalepili smo plakate, v gospodinjstva smo poslali letake, posebej pa smo bili aktivni na sejmu v Dolu,« je dodala.