Tri kranjske telovadnice pri podružničnih šolah v Žabnici, Zgornji Besnici in Goričah, zgrajene v javno-zasebnem partnerstvu, imajo novega nosilca koncesijskih pravic in obveznosti. Podjetje SGP Gorenjc, dosedanjega nosilca koncesije, je konec avgusta kupilo hrvaško podjetje Iskraemeco iz Zagreba, katerega stoodstotni lastnik je uspešno kranjsko podjetje Iskra Impuls. Zneski koncesnin so precejšnji. SGP Gorenjc je po pogodbi od matičnih osnovnih šol OŠ Stražišče in OŠ Simona Jenka prejemal skupno 1,4 milijona evrov oziroma okoli 20.000 evrov na mesec. Ob tem je treba opozoriti, da nosilec koncesije nadomestilo prejema iz proračuna prek šol le za dopoldanski pouk, v popoldanskih urah pa prostore telovadnic oddaja sam.

»Doma sem iz Radovljice in nakup je zmes čustvenega in poslovnega odnosa. Pobuda je prišla od prodajalca oziroma lastnika Gorenjca (slednjega je lastniško obvladoval Drago Isajlović, op. p.), mi pa smo se zanjo odločili, ker smo videli poslovno priložnost,« nam je povedal Toni Bračič, direktor Iskre Impulsa. Po neuradnih podatkih je bil nakup vreden manj kot milijon evrov. V dobro poslovno priložnost, ki so jo videli v Iskri Impulsu, sodijo po besedah Bračiča tudi koncesije za telovadnice. »Tu pa je treba vedeti, da imamo po pogodbi tudi obveznosti in je dejanski prihodek mnogo manjši. Vsekakor pa bomo za objekte dobro skrbeli,« je obljubil.

»Treba je vedeti, da imamo po pogodbi tudi obveznosti in je dejanski prihodek mnogo manjši. Vsekakor pa bomo za objekte dobro skrbeli,« je obljubil.

Ob kranjske telovadnice, ki so bile del projekta javno-zasebnega partnerstva v času župana Damijana Perneta leta 2008, se je obregnilo tudi računsko sodišče. To je ob pregledu poslovanja MO Kranj očitalo negospodarnost tako pri odločitvi za javno-zasebno partnerstvo kot tudi pri prenosu koncesije. Zasebni partner pri projektu je bilo namreč sprva podjetje Tehnik iz Škofje Loke, ki pa je končalo v stečaju. Tik pred stečajem je bila 15-letna koncesija s soglasjem MO Kranj prenesena na SGP Gorenjc iz Radovljice, ki ga je lastniško obvladoval znani lobist Drago Isajlović.

Da je šlo za negospodarno odločitev občine, ki se je namesto za najem posojila odločila za partnerstvo, kar je občini očitalo tudi računsko sodišče, nakazujejo tudi številke. Ocenjena vrednost zgraditve telovadnice v Žabnici je bila okoli 800.000 evrov, kar pomeni, da bi gradnja vseh treh telovadnic stala okoli tri milijone evrov. Po koncesijskih pogodbah, ki veljajo do leta 2025, pa so dosedanji koncesionarji že prejeli okoli dva milijona evrov, sedanji lastnik telovadnic pa bo prejel še po 100.000 evrov ob izteku koncesijskih pogodb.

Kljub opozorilu ponovno v partnerstvo?

Kljub vsemu pa se v Kranju obeta novo javno-zasebno partnerstvo pri gradnji večje telovadnice v Stražišču. Župan Boštjan Trilar se je po hudem in dolgotrajnem negodovanju staršev in šolnikov odločil k sodelovanju povabiti promotorje, ki bi jih zanimala gradnja telovadnice, za katero je gradbeno dovoljenje že izdano. Vendar za projekt občina doslej ni našla denarja, pouk športa pa je že leta neustrezen in pogosto improviziran. Kot pravijo na Mestni občini Kranj, bodo zdaj preverili interese in ocenili, koliko denarja bi za ta projekt potrebovali iz proračuna.

Zakaj se kljub preteklim opozorilom ponovno podajajo v javno-zasebno partnerstvo? Prepričani so, da je zdaj to področje bolje urejeno in prinaša manj tveganja za javnega partnerja, kot je bilo to pri preteklih projektih. Za slednje nam je eden vodilnih politikov iz časov, ko je bila sprejeta odločitev o spornem javno-zasebnem partnerstvu, dejal, da je šlo »za izsiljeno odločitev zaradi pritiska ljudi in zdaj je jasno, da ni bila dobra«.