Vse poletje traja prizadevanje dela občinskih svetnikov za aktivno vlogo občine Škofja Loka pri načrtovani predelavi nevarnih odpadkov v industrijski coni Trata. Občinski svet je zdaj sprejel sklepe, ki narekujejo občini aktivno vlogo v postopku izdaje soglasja, za katero je pristojna Agencija RS za okolje. Obenem jasno sporočajo državnim organom, da je treba onemogočiti sleherne negativne vplive na okolje, ki bi jih morebitno soglasje lahko povzročilo. Prav tako terjajo preučitev sedanjega stanja v podjetju Ekologija. Njen direktor Jožef Kocon je na zadnji seji pojasnil, da bodo varnostni ukrepi primerni in tudi zdaj ne onesnažujejo okolja.

Ker gre za stvar lokalne politike, so od julija naprej dogajanje popestrila tudi nasprotja med skupino svetnikov in županom Mihom Ješetom, ki je napovedal obrambo dobrega imena tudi na sodišču. Da pa je večina vendarle za odgovorno in resno obravnavo problematike, je pokazal tudi sklep, ko so vročo točko z zadnjega mestna na dnevnem redu pomaknili v ospredje, in razprava je trajala tri ure. Sedem sprejetih sklepov je jasno usmerjenih v opozorilo državnim organom pri odločanju o okoljskem soglasju in obenem v zahtevo županu in upravi, da stori vse potrebno, da bodo zaščiteni tako prebivalci kot njihovo okolje. šu