Po Kopru, Novi Gorici in Celju so včeraj v novomeški poslovni coni Cikava odprli četrti regijski center oziroma pretovorno pošto, s čimer naj bi predvsem razbremenili logistični center v Ljubljani. Za dolenjsko prestolnico pa je nova, 1,6 milijona evrov vredna pridobitev pomembna tudi zato, ker se s tem glavnina poštne logistike umika iz dosedanje utesnjene lokacije na Novem trgu in tako tudi dodobra razbremenjuje mestno jedro, poudarja Cvetko Sršen, direktor poslovne enote Celje. Novomeška pretovorna pošta, ki jo je Pošta Slovenije v celoti financirala z lastnimi sredstvi, bo povezana s poštnim logističnim centrom v Ljubljani in pretovorno pošto v Celju.

Na Cikavi štirikrat več prostora

Medtem ko so bili prostori na Novem trgu precej utesnjeni, saj je bilo na voljo le okrog 250 kvadratnih metrov, celotna površina nove pretovorne pošte obsega skoraj 1000 kvadratnih metrov. »Poleg tega je bil v mestnem jedru onemogočen dostop velikim tovornjakom, kar na Cikavi, kjer je že urejen krožni promet, ne bo nobena težava. Imamo oblikovane vozne rede, ki predvidevajo šest do sedem rednih voženj na dan. Z rastjo pošiljk imamo seveda tudi izredne vožnje, tako da smo jih imeli kak dan tudi po deset ali enajst. Računamo, da bomo število voženj na novi lokaciji zmanjšali, saj bomo sem lahko pripeljali pošiljke tudi z vlečnim vozilom,« pravi Sršen. »Poleg tega nove tehnološke rešitve razbremenjujejo zaposlene, uporabljamo viličarje, transporterje.« Kot dodaja, je nova lokacija dobra tudi s strateškega vidika, saj leži v bližini predvidene trase novomeške obvoznice.

Novomeški logistični center, ki je namenjen območju celotne Dolenjske, Bele krajine in delno Posavja, bo direktna navezava na pretovorno pošto v Celju, kar pomeni, da se pošiljke od tu ne bodo več vozile prek Ljubljane, ampak se bo tisto, kar je možno in smiselno, prepeljalo direktno v Celje, pojasnjuje Sršen.

V novem centru bo zaposlenih 46 ljudi, od tega 26 pismonoš, preostali pa v predelavi, nočni izmeni in na okencu. »Se pa s številom zaposlenih prilagajamo potrebam,« dodaja Sršen. »Sicer drži, da zmanjšujemo število zaposlenih, toda hkrati povečujemo tam, kjer je treba. Ko bo zadeva na polno stekla, predvidevamo, da bomo v novem centru potrebovali štiri dodatne ljudi, za katere pa trenutno ne morem reči, ali bodo zgolj prerazporejeni iz drugih enot ali pa jih bomo na novo zaposlili. Ekipa, ki danes dela na Novem trgu, se v veliki meri seli na Cikavo, tam pa ostane ekipa šestih zaposlenih. Še vedno namreč ocenjujemo, da je Novi trg osrednja novomeška pošta, in tudi tam želimo poštne storitve ohraniti na visoki ravni.«

Opazna rast paketnih pošiljk

Kot poudarja namestnik generalnega direktorja Pošte Slovenije Andrej Rihter, so se zaradi upada klasičnih pisemskih pošiljk in univerzalnih poštnih storitev, spremenjenih nakupovalnih navad potrošnikov, rasti spletne prodaje ter hkrati opazne rasti paketnih pošiljk pred tremi leti v Pošti Slovenije odločili za spremembo poslovanja.

»Nadaljujemo aktivnosti za prenovo paketne logistike, hkrati smo prešli tudi na področje čiste logistike, kar pomeni prenos paketov večjih dimenzij, paletnih pošiljk, skladiščenje, transport malih in velikih pošiljk. Objekt v Novem mestu je del mozaika pri gradnji logistične platforme v Sloveniji, glede na regijo pa pomeni tudi izhodišče za pristop na tuje trge, denimo na Hrvaško.«

V Pošti Slovenije letos načrtujejo, da bodo prenesli okrog 8,6 milijona paketov. V preteklih letih je bila rast šestodstotna, v prihodnje naj bi bila po Rihterjevih besedah še višja.