Prazne in še nekoliko lepljive plastenke, razmetane po zelenici parka, kupčki črepinj, pločevinke in plastični kozarci kar ob klopeh in smetnjakih ter prazne plastične nakupovalne vrečke, ki jih veter raznaša po parku. Takšen je Kongresni trg včasih po tem, ko se večerni dogodki na enem osrednjih mestnih trgov končajo in ko zelenice sosednjega parka Zvezda zapustijo še zadnji ponočnjaki, ki radi, preden se odpravijo nočnemu življenju v prestolnici naproti, predvsem ob toplih poletnih večerih na belih klopeh ob makadamskih potkah ali ob spomeniku Sidro popijejo kakšen kozarček. Tako nasmeten Kongresni trg vse pogosteje pričaka komunalne delavce, ki zato že zgodaj zjutraj zavihajo rokave in začnejo čistiti vse bolj priljubljen prireditveni prostor v mestnem središču.

Pločevinke, plastenke, steklenice

»Komunalni delavci imajo predvsem ob toplih nočeh pa tudi konec avgusta po končanih dopustih več dela,« ugotavljajo v javnem podjetju Snaga, kjer so kritični do obnašanja nekaterih obiskovalcev. Smeti, med katerimi prevladujejo predvsem pločevinke, plastenke in steklenice, odvržejo v zabojnike ali pa kar ob njih, njihovo vsebino občasno vandali tudi raztresejo po trgu.

»Kritični so petek, sobota, nedelja in prireditveni dnevi,« ob tem najbolj obremenjene dneve našteva svetovalka direktorja in vodja odnosov z javnostmi pri Snagi Nina Sankovič in poudarja, da obiskovalci ne nasmetijo dodobra le Kongresnega trga, temveč imajo delavci polne roke dela tudi s pobiranjem odpadkov po sosednjih zelenicah parka Zvezda. V Snagi ob tem ocenjujejo, da njihovi delavci po kakšni večerni prireditvi na Kongresnem trgu, ki je zjutraj običajno najbolj nasmeten trg v mestnem središču, poberejo od nekaj sto pa tudi do tisoč kilogramov odpadkov.

Toda ne le na Kongresnem trgu in v parku Zvezda, veliko dela imajo delavci tudi pri pobiranju odpadkov na Prešernovem trgu, v Plečnikovem podhodu, pri severnih emonskih vratih pod Slovensko cesto in pod Fabianijevim mostom, medtem ko po količini odpadkov izstopa tudi podhod pod Maxijem, vendar zanj niso zadolženi v javnem podjetju, temveč v veleblagovnici.

Stanovalci hiš skrbnejši

Ker so tako na obrobju parka Zvezda kot tudi na Prešernovem trgu postavljene podtalne zbiralnice za ločeno zbiranje odpadkov, se tudi v teh podzemnih zabojnikih včasih znajdejo odpadki, ki tja ne sodijo, ob zbiralnicah pa se zjutraj kopičijo še polne vreče odpadkov. Vendar jedro problema pri nepravilnem odlaganju v podzemnih zbiralnicah in ob njih niso tisti, ki običajno zvečer s plastičnimi kozarčki in steklenicami nasmetijo Kongresni trg in druge mestne trge, pojasnjujejo v Snagi. »To so še vedno pravni subjekti, kot so lokali in trgovine. Pravne osebe so namreč skladno z zakonom dolžne s posebno pogodbo in na poseben način urediti prevzem in odvoz ločeno zbrane embalaže, ki ni komunalni odpadek, torej odpadne embalaže, ki nastaja pri opravljanju proizvodne, trgovinske in storitvene dejavnosti,« na enega od problemov pri pravilnem ločevanju odpadkov opozarja Sankovičeva.

Ob tem so v komunalnem podjetju dodali, da bi težko izpostavili del mesta, kjer občani bolj ali manj vestno ločujejo odpadke. »Velja pa splošno dejstvo, da bolje ločujejo na območjih oziroma v naseljih, kjer je več individualnih hiš. Individualni uporabniki so bolj vestni od tistih, ki živijo v (predvsem velikih) blokovskih naseljih.«