Po naših informacijah naj bi Slovenija danes Avstriji poslala noto, v kateri naj bi ji sporočila, da ni nobene potrebe po okrepljenem nadzoru na meji med Slovenijo in Avstrijo, saj je število migrantov na tej meji neznatno. Prav tako naša država tudi ne vidi nobene potrebe po postavljanju (dodatnih) tehničnih ovir na avstrijsko-slovenski meji.

Pospešene priprave na morebiten propad dogovora EU-Turčija

V Avstrijo naj bi sicer po nekaterih informacijah letos prišlo že prek 25 tisoč migrantov, kot je znano, pa je naša severna soseda kot kvoto beguncev, ki jih je letno pripravljena sprejeti (takoimenovana zgornja meja), določila številko 37.500. Vendar pa migranti po tem, ko je bila z dogovorom med EU in Turčijo v veliki meri zaustavljena balkanska begunska pot, prihajajo v Avstrijo predvsem iz Madžarske in iz Italije, nikakor pa ne preko slovensko-avstrijske meje.

Kljub temu zadnji avstrijski ukrepi nakazujejo, da se Avstrija pospešeno pripravlja na morebiten propad dogovora EU-Turčija o zajezitvi migracij in posledično na obnovljeni migrantski tok po zahodnobalkanski poti. Avstrijska vlada je prav ta teden sprejela posebno uredbo, ki predvideva, da bodo po doseženi zgornji meji prosilcev za azil, migrantom na meji otežili vlaganje prošenj za azil oziroma jih ne bodo sprejemali, prav tako pa nameravajo tudi še močneje varovati svoje meje. Uredbo bi lahko uveljavili na vseh avstrijskih mejah s sosedami.

O tem, kdaj naj bi uredba začela veljati, se mnenja v avstrijski politiki razlikujejo. Medtem ko socialdemokratski predsednik vlade Christian Kern poudarja, da bo začela veljati šele po doseženi zgornji meji števila prosilcev za azil, pa avstrijski notranji minister Wolfgang Sobotka iz ljudske stranke meni, da bi jo morali uveljaviti že prej.

Nezakoniti prehodi zlasti na avstrijsko-madžarski meji

Do nezakonitih prehodov meje – individualnih ali s pomočjo tihotapcev – torej prihaja predvsem na avstrijsko-madžarski meji, nekaj nezakonitih migrantov pa je Avstrija prijela tudi na svoji meji z Italijo. Kljub temu avstrijska politika že vrsto mesecev zaskrbljeno opazuje povečevanje prihodov migrantov po osrednji sredozemski poti iz Libije na Apeninski polotok. Prav zato so že razmišljali o postavitvi tehničnih ovir tudi na mejnem prehodu Brenner, ki sicer velja za glavno prometno in transportno žilo med Avstrijo in Italijo.

V ponedeljek sicer prihaja v našo državo avstrijski kancler Christian Kern, s katerim bo nedvomno tekel pogovor tudi o načrtovanem okrepljenem nadzoru naše severne sosede na meji s Slovenijo.