Kot smo pisali pred dnevi, posle družbe Moja delnica BPH preverja Nacionalni preiskovalni urad; ovadbo zoper nekdanje vodilne te družbe v lasti družine Braneta Šušteriča pa je vložila Agencija za trg vrednostnih papirjev.

Po naših informacijah je propadla družba pred stečajem in pred prenosom dejavnosti upravljala skoraj 160 milijonov evrov. Trgovalne račune strank je sicer Moja delnica že junija, ko je začela ugašati svojo dejavnost, prenesla na borzno hišo Ilirika Igorja Štembergerja. Ta je prevzela okoli 2100 trgovalnih računov z domačimi delnicami.

Med osmoljenci tudi znana imena

Po veljavni zakonodaji se je s stečajem borznoposredniške družbe sprožila jamstvena shema, po kateri bodo posamični vlagatelji prejeli največ po 22.000 evrov. V registru pri Agenciji za javnopravne evidence so objavili zapisnik o ugotovljenem stanju v propadli borzni hiši, na katerem med drugim najdemo poslanko SDS Evo Irgl, ki je prijavila za skoraj sedem tisoč evrov terjatev.

Največji posamični vlagatelj propadle borznoposredniške hiše je prijavil za več kot 640.000 evrov terjatev. Največja izgubo bodo imele družina in družbi Aleksandra Topolovška, nekdanjega ustanovitelja propadle Nike BPH. Gostinsko podjetje Vič je prijavilo terjatev v višini dobrih 220.000 evrov, terjatev Janka Jenka, nekdanjega finančnika Virantove Državljanske liste, pa znaša 290.000 evrov. Miha Juhart, profesor na ljubljanski pravni fakulteti in dolgoletni predsednik strokovnega sveta ATVP, je izgubil približno 42.000 evrov.

Skupna vrednost zajamčenih terjatev je, kot smo že pisali, 1,8 milijona evrov, to breme izplačila si bodo po zakonu razdelile vse borzne članice, in sicer po ključu števila strank. Prijavljenih terjatev je sicer za 3,875 milijona evrov. Terjatve je prijavilo 166 vlagateljev, okoli 30 vlagateljev pa je po naših informacijah imelo v Moji delnici ob stečaju sredstva, ki presegajo višino zajamčene terjatve in bodo torej najverjetneje ostali brez svojega denarja.