Čeprav imamo v Sloveniji organiziran sistem šolske prehrane, ki ponuja kakovostne obroke, vzorno vzpostavljen pouk športne vzgoje in sistematične preventivne zdravstvene preglede, je veliko otrok in mladostnikov pretežkih ali debelih. Da bi zmanjšali debelost pri otrocih in mladostnikih – debelih je več kot 5 odstotkov deklet in več kot 6 odstotkov fantov, normalno prehranjenih otrok pa je manj kot 70 odstotkov otrok, so pri Zavodu RS za šolstvo in partnerjih pripravili projekt Uživajmo v zdravju, s katerim želijo izboljšati prehranske navade otrok in mladostnikov ter jih navajati na zdrav življenjski slog z veliko gibanja.

Izbrali so 48 vzgojno-izobraževalnih zavodov, večinoma so to osnovne šole: v 29 šolah testirajo model, kjer imajo učenci na voljo dodatne vsebine o zdravi prehrani, v 19 šolah pa testirajo skupnostni pristop, je pojasnila Irena Simčič, vodja projekta. Vsebine hranoslovja so v kurikulumu vključene v predmet gospodinjstvo v 5. in 6. razredu osnovne šole, otroci pa lahko v zadnji triadi izbirajo med predmetoma sodobno prehranjevanje in načini pripravljanja hrane. V pilotnem projektu bodo ob teh vsebinah otrokom in staršem ponudili dodatne dejavnosti, na primer delavnice o zdravi hrani in pripravi hrane. V modelu skupnostnega pristopa pa je poudarek na povezovanju vzgojno-izobraževalne inštitucije, zdravstvenega doma in lokalne skupnosti.

Preventivni timi

V okviru tega pristopa so v lokalnih okoljih vzpostavili tako imenovane preventivne time, v katerih sodelujejo predstavniki omenjenih treh inštitucij. To so tudi ključne inštitucije, ki lahko vplivajo na otroka in njegovo družino oziroma lahko pretežkemu otroku zagotovijo podporo, da bo lahko z bolj zdravim življenjskim slogom lažje uravnaval telesno težo.

Vsaka šola ima pooblaščenega zdravnika, ki izvaja sistematske preventivne preglede; na osnovi podatkov iz pregledov in merjenja gibalnih sposobnosti, ki ga izvajajo pri telesni vzgoji, trenutno v 19 zavodih ugotavljajo, kateri učenci imajo prekomerno telesno težo ali so debeli. Te otroke bodo – ob soglasju staršev – vključili v obravnavo debelosti v zdravstvenem domu in jim ponudili dodatne gibalne aktivnosti. Šola bo sodelovala na primer tako, da zdravstvenemu domu ne bo zaračunala uporabe telovadnice, občina pa tako, da bo podpirala nevladne organizacije, skrbela za promocijo športnih programov in podobno, je sodelovanje na ravni treh institucij opisal Rok Poličnik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer koordinirajo delo preventivnih timov. V Sloveniji že desetletje izvajamo obravnavo debelosti v zdravstveno-vzgojnih centrih, ki delujejo pri zdravstvenih domovih, vendar so ti programi namenjeni odraslim. Program obravnave debelih otrok in mladostnikov izvajajo le v ZD Ljubljana in ga bodo ponudili drugim 11 zdravstvenim domovom, ki sodelujejo pri projektu.

Minute za zdravje

V Sloveniji je zelo dobro urejen pouk športne vzgoje, osnovnošolci imajo uro vodene športne dejavnosti na dan. V srednjih šolah ni več tako, še posebej velika težava pa je v poklicnih šolah, kjer imajo učenci najslabše gibalne sposobnosti. Ker je gibanje ob primerni prehrani osnova zdravega življenja, so v okviru omenjenega projekta v šolah uvedli daljši gibalni odmor, minute za zdravje, kot rečejo krajšemu odmoru pri vsakem predmetu, namenjen razgibavanju, posebno vadbo za zdravstveno ogrožene otroke, ki se sedaj pogosto športni vzgoji izognejo s priporočilom zdravnika, in uredili okolico šol tako, da spodbuja spontano gibanje otrok, je povedal Gregor Jurak s fakultete za šport.

Projekt, ki ga financira norveški finančni mehanizem, se bo zaključil konec leta. Nato bodo analizirali, kateri testirani pristop je najustreznejši za določeno okolje, in rešitve ponudili drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom, poskusili pa jih bodo vzpostaviti tudi na sistemski ravni.

Pretežkih ali debelih je četrtina fantov in petina deklet

SLOfit

PODATKI

Prikazani so skupni deleži otrok in mladostnikov

med 6. in 19. letom starosti v šolskem letu 2014/15.

NORMALNA PREHRANJENOST

69,2

68,3

Fantje

(v %)

Dekleta

(v %)

6,5

9,3

18,5

16,3

6,7

5,2

PREKOMERNA TEŽA

DEBELOST

PODHRANJENOST