Zoja in Klara sta učenki 8. b razreda osnovne šole Majde Vrhovnik. Krožek prve pomoči obiskujeta že od drugega razreda, zato ko je treba prikazati, kako potekajo postopki oživljanja, suvereno stopita k lutki, ki predstavlja človeka v težavah. Eno od deklet lutko strese in jo nagovori, ko ugotovi, da se ne odziva, pokliče na pomoč. Drugo dekle pokliče na 112 in s tem sproži prihod ekipe nujne pomoči. Zoja medtem začne masažo prsnega koša na lutki in vmes opravi tudi umetno dihanje, potem ko sprosti dihalno pot. Klara medtem dela z defibrilatorjem, napravo, ki avtomatsko prepozna, ali človeku ne bije srce in ga z električnim sunkom spravi v pogon. Elektrodi aparata po glasovnih navodilih nalepi na prsni koš lutke in aparat simulira električni impulz. Tako bi morali ravnati vsi, ki se znajdejo v situaciji, ko morajo pomagati človeku, ki je doživel nenadni zastoj srca.

Dekleti povesta, da ju je za učenje postopkov prve pomoči že v drugem razredu navdušila razredničarka Sandra in od takrat vsako leto obiskujeta ta krožek. Naučili so se veliko drugih uporabnih stvari, ne samo temeljnih postopkov oživljanja.

Od 6. razreda dalje je njuna mentorica Špela Vodnik. Ekipa prve pomoči, v kateri je 15 učencev, vadi eno šolsko uro na teden, pove. Najprej predelajo snov, konkretnih postopkov oživljanja pa se učijo v prostorih Rdečega križa. Ekipa se vsako leto udeleži tekmovanja iz znanja prve pomoči.

Na moje nerodno vprašanje, ali je učenje prve pomoči v osnovni šoli bolj namenjeno motiviranju učencev, da bodo kasneje v življenju imeli znanje in pogum pomagati v primerih nesreč, mentorica Vodnikova v neodobravanju rahlo namršči čelo in pojasni, da so tudi osnovnošolci že vešči pomoči. »Zgodilo se je že, da se je v razredu nekaj zgodilo, učiteljica se je zmedla in otroci so dali navodila, kaj je treba storiti. Ali pa je učenec doma pomagal očetu in ga tako strokovno obvezal, da ga reševalcem ni bilo treba obvezati na novo,« je povedala.

Nov priročnik za mentorje

Zojina in Klarina mentorica na razredni stopnji Sandra Svetina, bolničarka in dolgoletna mentorica osnovnošolske ekipe prve pomoči Rdečega križa Ljubljana, je, da bi olajšala delo drugim mentorjem, napisala priročnik Prva pomoč za najmlajše, ki je prva tovrstna celovita in strokovna pomoč za mentorje ekip prve pomoči v prvi triadi osnovne šole. Tudi sicer je veliko gradiva za mentorje dostopnega na spletni strani Rdečega križa, je povedala.

Pri Rdečem križu Ljubljana v okviru programa Samo eno življenje imaš s pomočjo prostovoljcev že vrsto let ob podpori partnerjev skrbijo za krepitev znanja in veščin za dajanje prve pomoči med mladimi v obliki delavnic za učence 5. in 8. razredov osnovne šole ter v okviru osnovnošolskih in srednješolskih ekip prve pomoči. Lani so tako izvedli več kot 160 delavnic na 57 osnovnih šolah, vključenih je bilo kar 3280 otrok. Njihovi prostovoljci so kot mentorji vodili 28 osnovnošolskih in 11 srednješolskih ekip prve pomoči. Letos ob sodelovanju vzgojiteljic bolničark pilotno uvajajo tematiko prve pomoči tudi v vrtce.

Nazaj v predmetnik

Sodelavci Rdečega križa si prizadevajo, da bi se prva pomoč vrnila v učne vsebine v srednji in osnovni šoli, saj je na prehodu v 9-letno osnovno šolo iz njih izpadla. Teh vsebin se lahko učenci danes naučijo le v obliki interesnih dejavnosti po pouku. Želijo si, da bi prvo pomoč lahko šole otrokom ponudile v obliki izbirnih predmetov. »Sedaj vse temelji na prostovoljstvu in osebni preferenci ravnateljev in učiteljev,« ugotavlja Ema Verdnik, sekretarka območnega združenja Rdečega križa Ljubljana.

Pri tem jih podpira Dušan Keber, novi predsednik Rdečega križa Slovenije, ki ima še bolj smele načrte, saj si bo prizadeval, da bi med izbirne predmete uvrstili tudi predmet preprečevanje bolezni, ki bo učence navajal na zdrav način življenja.