Potem ko se je poleti odnos med uporabniki tovarne Rog in mestno občino umiril, zdaj med njimi spet švigajo strupene puščice. Rogovce je razjezila tožba občine za izselitev in izročitev zoper osem uporabnikov tovarne, ki so jo uporabniki označili za ustrahovanje. Zmotilo jih je »izsiljevanje z absurdno visoko vrednostjo tožbe«, ki jo vidijo kot finančni in pravni pritisk močnejšega in bogatejšega nad šibkejšimi in revnejšimi. Občina njihove očitke zavrača.

Morda gre za precedenčni primer

Vrednost tožbe je v luči celotne zgodbe po mnenju ustavnega pravnika dr. Andraža Terška nepomembno. Poudarja, da je pomembno le naslednje: »Te tožbe mora sodišče zavrniti kot očitno vsebinsko neutemeljene. Javna oblast ni navaden lastnik, kot so zasebniki, in to, kar delajo rogovci, ni uničevanje zasebne lastnine, ampak vsebinsko zapolnjevanje javnega dobrega. Pika. Vse drugo, kar se zdaj dogaja, pa je cirkuška uprizoritev za nepoučeno javnost.«

Takšnega primera v Sloveniji še ni bilo, bi ta lahko bil precedenčni? »Lahko je precedenčni primer o nečem, kar je sicer abeceda ustavnega prava. To niso težka vprašanja. V komentarju Ustave Republike Slovenije je vse, kar je treba vedeti, napisano na petih tipkanih straneh. A ker gre za eno od ključnih ustavnopravnih tem, je na mestu zaskrbljenost, da ji sodišče ponovno ne bo kos,« dodaja Teršek.

O prenapihnjeni vrednosti spora

Do odločitve sodišča se bo cirkuška predstava, kot je bil slikovit Teršek, nadaljevala. Eden od najtrših orehov bo vrednost spora, ki ga občina v vsaki od osmih tožb ocenjuje na 200.000 evrov. Če bodo rogovci na sodišču izgubili, bo to zanje precejšen finančni udarec. V eni od tožb, ki smo jo dobili na vpogled, je namreč pod stroški navedenih 1950 odvetniških točk, kar skupaj z DDV znaša 1091 evrov, z vsakim naslednjim korakom pa se bodo stroški le še povečevali. Če bi bila vrednost spora ocenjena na 5000 evrov, kolikor je po besedah odvetnika osmih uporabnikov tovarne Rog Zorana Korenčana zgornja meja ob podobnih tožbah, bi to pomenilo 400 odvetniških točk oziroma 224 evrov.

Občina utemeljuje, da je višina spora določena v skladu z 12 milijoni evrov, ki jih je doslej vložila v zemljišče in projekte, potrebne za izdajo gradbenega dovoljenja. Korenčan, ki pravi, da ta argument ni relevanten, je napovedal, da bo podal zahtevo za zmanjšanje vrednosti spora in za združitev osmih tožb, kar bi odvetniške stroške bistveno znižalo. Osem rogovcev je medtem že podalo prošnje za brezplačno pravno pomoč.

Občina od tožbe ne bo odstopila

Uporabniki tovarne Rog so v izjavi za javnost zapisali, da občina s prenapihnjeno oceno vrednosti spora, multifikacijo tožb in najemom zunanje odvetniške družbe (Čeferin in partnerji, op. p.) nerazumno porablja javni denar. »Omenjena odvetniška družba, katere storitve so plačane iz davkoplačevalskega denarja, je že v preteklosti uporabljala podobne metode, pri katerih ne gre za sodno prakso samo, temveč predvsem za pritisk močnejšega nad šibkejšim,« so dodali. Mestna oblast na to odgovarja z nasprotnim argumentom, kot ga je uporabil Teršek: »Z ustavitvijo projekta celovite obnove tovarne Rog nastaja škoda, za katero so odgovorni začasni uporabniki in ki bistveno presega stroške tožb, ki jih je vložila mestna občina.«

Kljub pritiskom občine rogovci od nje zahtevajo, naj umakne tožbo in upošteva vizijo njihove skupnosti. »Zares konstruktiven dialog pa bo mogoč po končani sanaciji ekološko problematične galvane in elektrifikaciji celotnega območja tovarne Rog,« so zapisali. Občina vztraja, da od tožbe ne bo odstopila. Izhodišča, ki jih predlagajo rogovci, so zanjo precejšnje razočaranje, trdi, od njih pa pričakuje, da bodo »omogočili takojšne izvajanje ekološke sanacije in pričetek celovite obnove območja nekdanje tovarne Rog«. Drugi drugim očitajo tudi nasilje, občina pa je opozorila še na izsledke izrednega inšpekcijskega nadzora policije. Ta je, kot je sporočila občina, ugotovil, da varnostna služba 6. junija ni prekoračila pooblastil, medtem ko sta v teku postopka zoper varnostnike in policista ter poškodovanja tuje lastnine.