Dejstvo je, da se stopnja brezposelnosti v ZDA približuje polni zaposlenosti, saj je padla že na 4,9 odstotka v mesecu juliju, še na začetku leta 2013 pa je bila 8-odstotna. Drugi zelo pomemben makroekonomski podatek je stopnja inflacije, ki jo FED želi imeti na ravni okrog dveh odstotkov. Junijska projekcija FED je bila, da bo inflacija konec leta 2017 dosegla 1,9 odstotka, za kar naj bi bil najbolj zaslužen močan trg dela, ki bo imel za posledico dvig plač. Glede na to vse bolj kaže, da bo FED v relativno kratkem obdobju dvignil temeljno obrestno mero, ki je že zelo dolgo izjemno nizka. Naslednje zasedanje FED, kjer lahko ameriška centralna banka dvigne obrestno mero, bo 20. in 21. septembra, trenutno pa kapitalski trgi skozi terminske pogodbe vidijo 34-odstotno verjetnost za dvig.

Ameriško gospodarstvo še vedno okreva, gospodarska rast je zelo dobra, podatki z nepremičninskega trga so že kar nekaj časa obetavni, vse torej kaže na nadaljevanje rasti, zato lahko v prihodnje na ameriškem delniškem trgu pričakujemo rast tečajev delnic. Temu v prid govorijo tudi rezultati in napovedi podjetij, ki so v zadnjem kvartalu v povprečju nad pričakovanji tako glede rasti prihodkov kot tudi dobička.