S cest se danes umikajo avtobusi, ki so na progi številka 28 povezovali Mali Lipoglav s Kajuhovo ulico, in avtobusi na progi številka 29, ki so prav tako s Kajuhovo ulico povezali Tuji Grm. V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) so se namreč odločili, da progi ukinejo in ju združijo v novo progo 26. Avtobusi številka 26 tako od danes vozijo na trasi Mali Lipoglav–Tuji Grm. Ta poteka od naselja Mali Lipoglav do Velikega Lipoglava, Javorja pri Sostrem, Podlipoglava, Sadinje vasi in do Ceste II. grupe odredov, nato pa avtobusi zavijejo na Litijsko cesto in pot nadaljujejo proti Tujemu Grmu. Novih postajališč ne bo, saj lahko potniki uporabljajo postajališča zdaj že ukinjenih prog 28 in 29.

Proga 26 ni edina novost v razvejani mreži mestnih zelencev. Danes so namreč na cesto prvič zapeljali avtobusi, označeni z napisom 12 D Bežigrad–Podgorica (Dragomelj). Na pobudo potnikov so se v podjetju odločili za uvedbo nove proge. Avtobusi 12 D pot začnejo na Železni cesti in nato peljejo po Linhartovi, Dunajski, Masarykovi, Šmartinski in Zadobrovški cesti do naselja Podgorica in Osnovne šole Dragomelj. Avtobusi bodo »do zagotovitve obračališča v naselju Podgorica obračali v naselju Dragomelj«, pojasnjujejo v LPP, kjer so se odločili še za spremembo prog 13 in 24.

Avtobusi na progi 13 tako Sostrega ne povezujejo več s stožiškim parkiriščem P+R, temveč vožnjo končajo na Železni cesti, proga pa se imenuje Bežigrad–Sostro. Ukinjeni del proge 13 zdaj nadomešča podaljšana proga 24. Označena je kot proga na relaciji center–Stožice P+R–BTC Atlantis.