Bralec Boštjan Lah nas je pred začetkom novega šolskega leta opozoril na nevaren odsek na Cesti vstaje med spomenikom vstaje proti okupatorju in križiščem z ulico Grobeljica. Tam se je poleti grmovje na brežini tako razraslo na bližnji pločnik, da so pešci morali hoditi po samem robu pločnika ali celo po cestišču. »Ker se začenja novo šolsko leto, tukaj pa hodijo otroci v šolo, bi morali poskrbeti, da je šolska pot urejena in varna, a tega ne stori niti Mestna občina Ljubljana niti država, ki je lastnica te ceste,« je pojasnil Lah, ki je s to problematiko seznanil tudi predsednika četrtne skupnosti Šmarna gora Primoža Burgarja.

Grmovje vendarle očistili

Po Lahovi urgenci so se stvari vendarle premaknile na bolje, saj je direkcija za infrastrukturo, kot so nam sporočili iz četrtne skupnosti Šmarna gora, že isti dan očistila razraslo zelenje in sprostila pot po pločniku na odseku, kjer je Cesta vstaje precej ozka. »Z direkcijo za infrastrukturo imamo več kot dobre odnose in so na zahteve vsaj na območju naše četrtne skupnosti zelo odzivni,« so zagotovili s šmarnogorske četrtne skupnosti. Ob tem velja omeniti, da bližnjega grmovja, ki se razrašča na nižji škarpi, delavci niso pristrigli.

A Lah se spominja, da morajo vsako leto znova opozarjati na ta problematičen odsek. Ob tem je omenil še, da težave nastajajo tudi pozimi, ko občinski koncesionar KPL spluži Cesto vstaje, pločnik pa ostane zasut s snegom, zaradi česar imajo otroci in drugi pešci ponovno težave. A na četrtni skupnosti to zanikajo in zagotavljajo, da je omenjeni odsek pločnika »več kot zgledno urejen tudi v zimskem času«.

Manjkajoči pločnik bo še moral počakati

Lah je opozoril še na manjkajoči pločnik na odseku med križiščem z Molekovo ulico in barom Medo. V četrtni skupnosti Šmarna gora se s tem problemom že ukvarjajo in pravijo, da so že stopili v kontakt z lastniki, ki imajo zemljišča, potrebna za gradnjo pločnika. Večina lastnikov je bila po njihovih informacijah naklonjena gradnji pločnika.

Na četrtni skupnosti so pojasnili še, da bo gradnja pločnika potekala sočasno s celovito prenovo ceste skozi Tacen in Šmartno. Občina in direkcija za infrastrukturo sta namreč podpisali dogovor, v katerem sta se zavezali, da bo občina komunalno infrastrukturo v tem delu mesta gradila hkrati, ko bo direkcija prenavljala cestišče. Omenjeni manjkajoči pločnik bo moral počakati na generalno prenovo ceste skozi Tacen in Šmartno, saj so na četrtni skupnosti prepričani, da bo »tako lokalno prebivalstvo manj obremenjeno, pa tudi finančno bo vse skupaj bolj racionalno«.