Pred nekaj dnevi so v UKC Ljubljana prvič samostojno opravili uspešno postavitev mitralne sponke, kar predstavlja uradni začetek samostojnega izvajanja metode. Uspešna postavitev je rezultat večletnih prizadevanj strokovnjakov, ki so se te metode učili pri kolegih v Hamburgu, in podpore tujih operaterjev.

Spomladi letos so strokovnjaki katetrskega laboratorija Kliničnega oddelka za kardiologijo Interne klinike UKC Ljubljana, ki ga vodi prof. dr. Matjaž Bunc, poročali o uspešnem delu skupine svojih strokovnjakov pri zdravljenju zožitve aortne zaklopke na srcu skozi žilo na nogi, brez odpiranja prsnega koša in zunajtelesnega obtoka (metoda TAVI).

Zdravniki se pri delu z bolniki enako pogosto kot z okvaro aortne zaklopke srečujejo tudi z okvaro mitralne zaklopke. Mitralna zaklopka predeljuje levi preddvor in levi prekat srca ter preprečuje vračanje krvi iz prekata v preddvor med stiskanjem srca. Najpogostejša okvara mitralne zaklopke je puščanje (mitralna regurgitacija).

Tudi pri zdravljenju mitralnega puščanja poskušajo posege opravljati čim manj travmatično za bolnika, a še vedno učinkovito. Sem sodijo tehnike zdravljenja bolezni mitralne zaklopke z endoskopsko tehniko, ki pa zahteva zunajtelesni krvni obtok. Vendar bi bil tudi tovrstni kirurški poseg za nekatere bolnike preveč tvegan. Zato v svetu razvijajo različne pristope zdravljenja puščanja mitralne zaklopke brez klasičnega kirurškega posega, torej brez odpiranja prsnega koša in zunajtelesnega obtoka.

Vstavijo sponko

Ena od teh metod je vstavitev posebne kovinske sponke na lističa mitralne zaklopke. Osnovni cilj je, da s sponko spojijo lističa na mestu največjega puščanja. Metoda je mednarodno uveljavljena in so jo do zdaj v svetu ponovili v več kot 30.000 primerih zdravljenja.

V UKC Ljubljana so začeli pripravljati tovrstne posege leta 2009. Deloma zaradi omejenih sredstev, predvsem pa ker skupina ljudi, ki s posegom pridobijo največ koristi, še ni bila natančneje opredeljena, se program ni razvijal s podobno hitrostjo kot perkutana vstavitev aortne zaklopke. Od leta 2012 zdravljenje z mitralno sponko priporočajo tudi v smernicah mednarodnih združenj, opredeljene pa so tudi skupine bolnikov, ki so primerni za poseg.

Pri posegu sodelujejo kardiolog, ultrazvočni specialist, anesteziolog, anesteziološka sestra, interventna inštrumentarka, medicinska sestra merilka in interventni kardiologi. Bolnik je v splošni anesteziji, mitralno sponko pa prek stegenske vene in pregrade med obema srčnima preddvoroma postavijo na ustrezno mesto na mitralni zaklopki. Poleg ustreznega znanja in spretnosti interventnega kardiologa so v ospredju ultrazvočna znanja, saj pri posegu vseskozi prikazujejo živo sliko srca, ki je nujna za ustrezno in uspešno izvajanje posega. Na srečo imajo odlično vrhunsko znanje ultrazvočnih specialistov v UKC Ljubljana, pri čemer izpostavljajo zdravnici Jano Ambrožič in asist. Mojco Bervar, poudarjajo v UKC Ljubljana.

Izbor bolnikov

Za uspešno izvedbo posega in dober dolgoročni rezultat je bistvenega pomena tudi izbor bolnikov, ki s posegom pridobijo največjo korist. Izbor bolnikov izvajajo po predhodnih preiskavah, kjer ima poleg kliničnih lastnosti bolnika bistveno vlogo dobra UZ-preiskava. Zaradi geometričnih lastnosti sponke namreč predstavlja dodatno omejitev že sama zgradba srca, ki mora ustrezati določenim dimenzijskim zahtevam.

Poseg bo poslej na voljo v UKC Ljubljana vsem bolnikom, ki ga bodo po predhodni presoji potrebovali. V prvi vrsti bodo to bolniki z visokim operativnim tveganjem, ki so jih doslej zdravili le z zdravili. Pri posegu prsnega koša ni treba odpreti, ker celoten postopek izvedejo skozi stegensko veno. Zato bolnik hitro okreva in ga hitro odpustijo iz bolnišnice. Bolniki bodo po posegu potrebovali manj pregledov pri kardiologih. Predvidoma bodo na leto vstavili mitralne sponke do 24 bolnikom s puščanjem mitralne zaklopke.

Dolgoročni cilj razvoja perkutanega zdravljenja puščanja mitralne zaklopke pa je zdravljenje z zaklopko, ki bi jo vstavili v obolelo mitralno zaklopko skozi žilo na nogi, brez kirurškega operativnega posega, so še sporočili iz UKC Ljubljana. lo