Včerajšnja skupščina Save Re, na kateri so se delničarji med drugim seznanili tudi s spornim nakupom stavbe ACH, ki je z vrha pozavarovalnice odnesel Zvonka Ivanušiča, je minila brez zapletov. Uprava je dobila razrešnico za svoje delo v minulem letu, sprejet pa je bil tudi sklep, da bodo delničarji prejeli 80 centov dividende na delnico, kar je 25 centov več kot lani, omogočajo pa jih odlični rezultati, je povedal začasni predsednik uprave Jošt Dolničar.

Predsednik nadzornega sveta Branko Tomažič je ob robu skupščine pojasnil, da bodo novega predsednika uprave Save Re poiskali zunaj hiše.

Nejasna usoda prvega nadzornika

Tomažič je delničarjem na skupščini pojasnil, da ni v postopku osebnega stečaja, in zatrdil, da bi, če bi bil, nemudoma odstopil. A njegova usoda v nadzornem svetu Save Re ostaja kljub temu nejasna. Kot je znano, mu grozi odvzem licence za nadzornika zavarovalnice, vendar ne zaradi njegovega osebnega stečaja, ki se dejansko še vedno ni začel, pač pa zaradi njegove prevelike zadolženosti. Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) mora kot pravni naslednici Probanke namreč povrniti več kot 400.000 evrov dolga.

»Terjatev je pravnomočna,« so nam potrdili v slabi banki, kjer višine terjatve sicer ne razkrivajo, so nam pa pojasnili, da je ta višja od navedenega zneska, »pri čemer se zaradi zamudnih obresti in sodnih stroškov višina spreminja«.

Novogoriško sodišče, ki odloča o Tomažičevem osebnem stečaju, pričakuje, da bo DUTB dopolnila zahtevo za stečaj, ki jo je Probanka vložila pred tremi leti. A v DUTB medtem pojasnjujejo, da jim je sodišče zgolj poslalo poizvedbo, ali so na podlagi pravnomočnih sodb od Tomažiča »zahtevali plačilo zapadlih terjatev in ali so na podlagi izvršljivih notarskih zapisov predlagali izvršbo ali od njega prejeli poravnalno ponudbo«. »DUTB ob sočasnem odprtem predlogu za uvedbo osebnega stečaja takih aktivnosti ni sprožil,« pravijo v slabi banki, kjer po dostopnih informacijah od terjatve ne bodo odstopili, očitno pa pričakujejo, da bo naslednjo potezo ob dejstvu, da so terjatve postale pravnomočne, potegnilo sodišče.

Podatke o nakupu stavbe je zahteval Keith Morris

Prvi nadzornik je včeraj pojasnil tudi razloge za odpoklic dolgoletnega predsednika uprave Save Re. S položaja ga je, spomnimo, odnesel sporni nakup stavbe ACH, ki jo je Sava Re od Metalke Commerce februarja letos kupila za 5,1 milijona evrov oziroma 45 odstotkov več, kot je Metalka zanjo družbi ACH plačala slabo leto prej. »Na osnovi vseh analiz, ki so jih izdelale zunanje inštitucije, ena s poslovnega vidika nakupa poslovne stavbe ACH in druga s pravnega vidika, smo prišli do sklepa, da je šlo za kaznivo dejanje, in vsled tega smo morali ukrepati in ga odpoklicati iz krivdnih razlogov,« je pojasnil predsednik nadzornega sveta Save Re in dodal, da je bil nakup neupravičen in po vseh analizah predrag. Dejal je še, da je bil avtor nakupa in idejni vodja Ivanušič, ki je »vodil celotni nakup, tudi vsi dogovori glede cene so šli prek službe nabave, ki jo je vodil neposredno on«, zato krivde na druge člane uprave niso porazdelili.

Kot je pojasnjeval Tomažič, se je Ivanušič za nakup stavbe odločil že aprila 2015, nadzorni svet pa o tem obvestil 10. februarja letos v okviru razprave o letnem načrtu družbe, čeprav je vrednost posla znašala 5,1 milijona evrov, še od enega do dva milijona pa je potrebnih za preureditev. Pogodbo o nakupu je uprava podpisala že dva dni pozneje. Član nadzornega sveta Keith Morris je bil tisti, ki je po Tomažičevih besedah zahteval podrobnosti o nakupu.

Ocene škode še ni, ker naj bi bila po enih analizah stavba vredna tri milijone, po drugih pa 4,3 milijona evrov. Nobena analiza pa ni pokazala, da bi prišlo do osebnega okoriščanja katerega od članov uprave, je pojasnil Tomažič.