Rok za oddajo ponudb za gradnjo kolesarske steze in hodnika za pešce se je iztekel pred kratkim. Na razpis se je prijavilo kar osem ponudnikov, ki so naročena dela pripravljeni opraviti za od 101.000 do 205.000 evrov vključno z davkom na dodano vrednost. Najnižjo ponudbo v višini slabih 101.000 evrov je dala družba Prenova-Gradbenik, vendar bo po pregledu, ali so ponudbe popolne in ali ponudniki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, občina ponudnike povabila na pogajanja, kjer bodo svojo ceno lahko še znižali.

Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so napovedali, da bo izbrani izvajalec gradnjo začel v smer od obvoznice do Poti spominov in tovarištva. Na tem odseku je občina pridobila vsa potrebna zemljišča razen enega, so povedali na oddelku za ravnanje z nepremičninami. Vendar pričakujejo, da bo do konca tega meseca ljubljanska upravna enota izdala odločbo o razlastitvi lastnikov omenjenega zemljišča in s tem občini omogočila, da projekt v celoti zaključi.

Zemljiška knjiga razkriva, da je lastništvo tega zemljišča razdeljeno med šest fizičnih oseb in da se je postopek razlastitve začel leta 2013. Šesterica ima v lasti tudi njivo ob športni dvorani v Stožicah, na kateri dozoreva koruza, podatki v zemljiški knjigi pa kažejo, da je občina tudi za to parcelo sprožila postopek razlastitve.