Ne le severovzhodni del Slovenije, tudi preostale dele države so včeraj popoldne in zvečer zajele močne nevihte, ponekod je padala tudi toča. Po poročanju Uprave za zaščito in reševanje je bilo najhuje v okolici Šentilja pri Mariboru, od koder so poročali o več zalitih kleteh, odkritih strehah in zamašenih vodotokih, zaradi česar so bile številne ceste poplavljene in zato tudi neprevozne. V Pesnici je padala toča, prav tako so morali gasilci črpati vodo iz več objektov v Slovenskih goricah. V Mariboru na Ptujski cesti je zalilo podvoz pod železnico, zato se je ves cestni promet začasno ustavil.

Neurje je zajelo tudi Koroško, predvsem okolico Slovenj Gradca, Raven in Dravograda, zato je bila denimo cesta od Dravograda proti Ravnam zaradi vode ter nanosov naplavin pa tudi plazu, ki se je sprožil v Tolstem Vrhu, neprevozna. Prav tako je neurje povsem uničilo cesto od Suhega dola do Razborja. Polne roke dela so zato imeli gasilci in pripadniki Civilne zaščite. V Selovcu v občini Dravograd je najverjetneje zaradi udara strele zagorel hlev. Prav tako je bila povsem neprevozna cesta v Kozjem Vrhu nad Dravogradom, ki jo je prav tako zasul zemeljski plaz. Močan veter je drevo podrl na cesto tudi v Sv. Jerneju nad Muto. Gasilci so ga razžagali in jo ponovno odprli za promet. Podobno je bilo v Zagorju ob Savi, v Čolniščah, kjer so gasilci prav tako morali s ceste odstraniti drevo. Gasilci so ga prav tako razžagali in tako cesto od Zagorja do Čolnišč znova odprli.

Tudi iz Dolenjske poročali o težavah, saj je veter denimo podrl drevo v Loški vasi, prav tako je podrto drevje oviralo pretočnost reke Krke pri mostu v Soteski v Dolenjskih Toplicah. Gasilci so črpali vodo tudi iz kleti v Logatcu, veter pa je odkril streho v Borovnici in na Vrhniki.

V Agenciji Republike Slovenije za meteorologijo so včeraj ves dan opozarjali, da lahko v vzhodni in osrednji Sloveniji pride do porasta hudourniških vodotokov in razlitja ter da so mogoče tudi krajevno močnejše nevihte s točo.