Med vzroke za posedanje temeljev in nastanek razpok na stenah sodijo tudi neustrezno utrjeni nasipi, nestrokovno izvedeni prizidki, izkopi v bližini objekta, vibracije, dodatne obremenitve in različne konstrukcijske napake. Na problematiko posedanja temeljev pogosto vplivajo tudi skrajni vremenski vplivi, kot so na primer hude suše ali obsežno deževje. Navedene težave uspešno rešujemo s tehnologijo globinskega injektiranja Uretek, ki omogoča izvedbo posega brez razkopavanja. Uretek je specialist za stabiliziranje posedenih temeljev in konstrukcij.

Stabiliziranje temeljev z globinskim injektiranjem

Utrditev temeljnih tal

Smola se v terenu porazdeli, zapolni rahle sloje zemljine in praznine ter s pomočjo ekspanzijske sile z velikim pritiskom utrdi teren. Na ta način obdelana zemljina pridobi večjo gostoto. Rezultat posega je povečana nosilnost temeljnih tal, kar lahko preverimo in potrdimo z različnimi geotehniškimi meritvami. Že pri osnovnem posegu izvedemo tudi minimalen dvig konstrukcije (običajno do dva milimetra), kar je dodatna potrditev povečane nosilnosti temeljnih tal in uspešnosti posega. Dodatna prednost globinskih injekcij Uretek je tudi, da zmanjšujejo izpiranje zemljine, pri čemer pa v terenu ne ustvarijo pregrade za podtalnico.

Nadzorovan dvig posedene konstrukcije

Temelje, temeljne plošče, tlake ali celotne konstrukcije, ki so utrpeli večje posedke, lahko dvignemo za več centimetrov. Gre za nadzorovan dvig, ki ga lahko kadar koli ustavimo, po potrebi pa dvigovanje nadaljujemo do želene ravni. Celoten postopek dvigovanja sproti nadzorujemo z laserskimi merilniki. Dvigovanje temeljev izvajamo zlasti v primerih, kadar so na stenah prisotne večje razpoke, ki jih lahko z dvigom delno ali v celoti zapremo. Dvigovanje celotnih konstrukcij pa izvajamo predvsem v primerih, ko je treba objekt ponovno postaviti v želeni, običajno vodoravni položaj. Dvigi konstrukcije lahko znašajo do 20 centimetrov, pod določenimi pogoji tudi več.

Uspešnost posega

Večji ko so posedki temeljev, večje so poškodbe na stenah; v takih situacijah so posegi tehnično in finančno zahtevnejši. Uspešnost posega je odvisna tudi od hitrega ukrepanja, zato s sanacijo ne odlašajmo. V primeru drobnih razpok zadošča že samo izboljšanje terena pod temelji. Če pride do pojava večjih razpok in deformacij, pa je poleg sanacije temeljnih tal treba izvesti še statično popravilo konstrukcije z zidarskimi ukrepi. Tovrstna gradbena dela lahko močno povečajo stroške celotne naložbe.

Prednosti sistema Uretek

Metoda Uretek je primerna za različne tipe zemljine in vse vrste temeljenja. Posege najpogosteje izvajamo na stanovanjskih hišah in blokih, stavbah javnega značaja (vrtci, šole, upravne stavbe) ter na poslovnih in industrijskih objektih. Rešitve, ki jih nudi Uretek, so zaradi svoje neinvazivnosti še posebej praktične za zgodovinske in spomeniško zaščitene stavbe. Tehnološka dovršenost, učinkovitost, izvedba brez razkopavanja in ekološka neoporečnost so glavne odlike sistema Uretek.