Mestna občina Novo mesto je objavila razpis za podelitev izrednih štipendij in enkratnih denarnih pomoči. Letos bo v ta namen zagotovila 4000 evrov, prihodnje leto pa 12.000 evrov. Sredstva so namenjena dijakom in študentom, ki dosegajo izjemne dosežke na področjih kulture, umetnosti, znanosti in športa. Vloge lahko oddajo do 7. oktobra.

Za izjemne dosežke štejejo najvišja mesta na državnih ali mednarodnih tekmovanjih, priznanja za najboljše raziskovalne naloge, nagrajeno znanstvenoraziskovalno, razvojno ali umetniško delo, objave znanstvenoraziskovalnega dela v strokovnih publikacijah in drugi podobni dosežki. O podelitvi štipendij in njihovi višini bo odločala posebna neodvisna komisija, ki jo bo imenoval župan, občina pa bo lahko v primeru večjega števila kakovostnih prijav znesek za štipendiranje tudi povečala.

Za štipendije lahko kandidirajo študentje študijskih programov prve, druge in tretje bolonjske stopnje ter dijaki, ki so slovenski državljani, s stalnim bivališčem v občini Novo mesto, ki so v zadnjem študijskem letu dosegli povprečno oceno najmanj 8 (študentje) oziroma povprečno zaključno oceno najmanj 4 (dijaki). Izjemoma lahko štipendijo dobi tudi kandidat, ki sicer ne izpolnjuje zahtevane ocene, je pa na posameznem področju dosegel izjemne dosežke. ds