Sage o vodstvenem položaju krškega kulturnega doma še ni konec. Kot je znano, je občinski svet na podlagi mnenja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za novo direktorico junija imenoval Darjo Planinc, a se je neizbrana kandidatka Katja Ceglar, ki je deset let vodila krški hram kulture, pritožila na upravno sodišče. To je presodilo, da je obrazložitev o imenovanju pomanjkljiva, in je zadevo vrnilo občinskemu svetu v ponovno odločanje.

Svetniki so nato 25. julija na korespondenčni seji Planinčevo ponovno imenovali za direktorico in sklep dopolnili s kratko obrazložitvijo. A sledila je nova pritožba Ceglarjeve, ki je prepričana, da Planinčeva, doslej zaposlena v Regionalni razvojni agenciji (RRA) Posavje, ne izpolnjuje razpisnega pogoja o treh letih delovnih izkušenj na področju kulture. Sodišče je tudi v drugo ugotovilo pomanjkljivosti pri obrazložitvi glede izpolnjevanja omenjenih pogojev, sklep občinskega sveta odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek.

Občina: Odločitev sodišča je nepričakovana

Na krški občini odločitev sodišča ocenjujejo kot nepričakovano in prenagljeno. Kot pojasnjujejo, je sodišče odločilo še pred prejemom odgovora na tožbo, ki so jo kot tožena stranka pravočasno posredovali. A kot dodajajo v kabinetu župana Mirana Stanka, je treba odločitev sodišča spoštovati. Zato se je včeraj popoldne ponovno sestala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo občinskemu svetu predlagala nov sklep. Kakšnega, naj bi izvedeli danes.

Sodišče tudi v svoji drugi sodbi, ki jo je izdalo 19. avgusta, ugotavlja, da zaradi pomanjkljive obrazložitve sklepa o imenovanju direktorice »ni mogoče presoditi, ali je odločitev zakonita ali ne«. Občina je namreč pojasnila, da izpolnjevanje omenjenega pogoja izhaja iz življenjepisa Planinčeve in njene dopolnitve vloge. A sodišče odgovarja: »Taka obrazložitev bi zadostovala, če bi izbrana kandidatka predložila eno ali več verodostojnih listin, iz katerih bi izhajala čas opravljanja dela v delovnem razmerju ter vsebina dela, ki ga je v okviru delovnega mesta opravljala ter pri kateri bi šlo nedvomno za delo na področju kulture.«

Je bil »bistveno pomanjkljiv« tudi postopek izbire?

Kot je v svoji vlogi navajala Planinčeva, je bila v RRA Posavje zaposlena od leta 2000, najprej na področju človeških virov in turizma, nato na področju regionalnega razvoja in projektov EU. Nekaj let je vodila tudi Center za razvoj podeželja. Kot delovne izkušnje na kulturnem področju pa med drugim navaja vodenje ali članstvo v več projektnih skupinah, ki so se ukvarjale z rokodelsko in prehransko dediščino Posavja, ki sta pomemben del kulturne dediščine.

Sodišče ob tem tudi opozarja, da občinski svet v ponovnem postopku vsebinsko ni vezan na svojo že sprejeto odločitev. »Bistveno pomanjkljiva obrazložitev aktov namreč lahko pomeni, da je bil bistveno pomanjkljiv tudi postopek pred sprejemom odločitve,« je zapisano v sodbi. Po mnenju Dina Bauka, odvetnika Ceglarjeve, je bila dosedanja direktorica kot edina med štirim kandidatkami s pozitivnim mnenjem sveta zavoda »več kot očitno diskriminirana«. Bauk zdaj pričakuje, da bo občina »vendarle sprejela pravilno odločitev«. V nasprotnem primeru že napoveduje novo tožbo. Kot ob tem dodaja Ceglarjeva, po izobrazbi umetnostna zgodovinarka in sociologinja kulture, je direktor takšne ustanove programski in strokovni vodja. »Zato bo nekdo brez izkušenj na področju kulture takšno ustanovo zelo težko vodil,« dodaja.