Nesoglasja med predsednikom sveta krajevne skupnosti Kokrica Milanom Klemenčičem in mladimi iz društva Zdravo gibanje trajajo že vse leto. Potem ko Klemenčiču ni uspelo izsiliti gradnje bejzbolskega igrišča na dosedanjem nogometnem igrišču na Kokrici, ki so mu najbolj nasprotovali prav mladi nogometaši, je močno zaostril pogoje, pod katerimi bi mladi na igrišču še lahko brcali žogo.

Tako je svet krajevne skupnosti na dopisni seji junija sklenil, da morajo mladi športniki za uporabo igrišča vsak mesec plačati 170 evrov, kar je razkurilo številne krajane. Ti so v kratki in učinkoviti akciji zbrali okoli 400 podpisov, ki so zadostovali, da bi lahko sklicali zbor krajanov in na njem odločili, ali predsednik sveta krajevne skupnosti še uživa njihovo zaupanje. Krajanov namreč ni zmotilo le njegovo ravnanje v omenjenem sporu, temveč tudi oddaja del vzdrževalca za potrebe krajevne skupnosti partnerju njegove hčerke in sporna oddaja bifeja v krajevnem domu za nedoločen čas.

Predsednik obrnil ploščo

Pozivi k odstopu, grožnje in naelektreno ozračje v kraju so nazadnje privedli do seje sveta krajevne skupnosti, na kateri je Klemenčič svetnikom predlagal glasovanje o nezaupnici in od petih navzočih dobil soglasno podporo. Mimogrede: glasoval je tudi sam zase. Na sejo je bil povabljen tudi župan Boštjan Trilar, a Klemenčič kot predsedujoči ni pojasnil, zakaj ga ni bilo. Pač pa sta bila na seji tudi predstavnika dveh športnih društev, Domen Hvala, predsednik športnega društva Zdravo gibanje, pa je pred sejo pokazal tudi podpise krajanov, ki so podprli prizadevanja za odstop Milana Klemenčiča.

Ker ni bilo dvoma, da bodo predsednika krajevne skupnosti podprli tisti svetniki, ki so ga izvolili, je bilo pričakovati, da bodo o usodi lokalnega funkcionarja po predloženih podpisih odločali vsi. A so se Klemenčič in mladi, ki so ga očitno spravili v kot, dogovorili. Domen Hvala je tako predlagal, da na mesec namesto 170 evrov, kot je predlagal Klemenčič, za uporabo igrišča plačajo le 30 evrov, sami pa lahko igrišče tudi tržijo, le pri oddaji društvom iz krajevne skupnosti ima končno besedo svet.

»Vesel sem, da sva se z Domnom pogovorila in se mu tudi zahvaljujem,« je »kupčijo« pred sejo potrdil Klemenčič, ki se je tako izognil zboru krajanov in nezaupnici, mladi športniki pa bodo zdaj letno plačali 360, in ne dobrih 2000 evrov, kot je določal sklep vodstva krajevne skupnosti.

Zanimivo je, da potem na seji sploh niso govorili o zbranih podpisih prebivalcev Kokrice, ki so v tej trgovini dejansko izpadli iz igre. Blaž Medja, eden od prej nezadovoljnih mladih, je pojasnil: »Od predsednika sveta krajevne skupnosti smo dobili zagotovilo, da bo dialog z nami potekal v spravljivejšem tonu. Če ne bo spoštoval dogovorov, pa bomo zahtevali sklic zbora krajanov z znano problematiko.«

Kako se bodo na lokalno politično trgovino odzvali podpisniki zahteve za zbor krajanov, še ni znano, vsekakor pa je bila mapa s podpisi na seji dovolj jasno opozorilo, da je predsednik Milan Klemenčič umaknil vse zahteve, ki so prej jezile zlasti mlade. Ali bo to dovolj za mir v krajevni skupnosti Kokrica, bo pokazal čas.

Mestna občina Kranj bi morala na zahtevo države namreč že do aprila ustrezno popraviti nezakonitosti v zvezi z delovanjem krajevne skupnosti, a je prvi poskus na junijski seji mestnega sveta propadel. Prav zaradi nedorečene vloge krajevne skupnosti pri porabi sredstev, uporabi objektov in podobnem pa vse pogosteje prihaja do nezadovoljstva. Milan Klemenčič je na Kokrici skupini krajanov tako moral popustiti, mestni svet pa se bo težav lotil jeseni, da lokalnih »vojn«, kot je (bila) na Kokrici, ne bo več.