S prvim šolskim dnem bo uveden integrirani javni potniški promet (IJPP), ki bo po vsej Sloveniji za zdaj veljal le za subvencionirane vozovnice, torej za dijake (od prvega septembra naprej) in študente (od prvega oktobra naprej) ter udeležence izobraževanja odraslih. Potniku, ki se bo na primer iz Domžal z avtobusom ali vlakom pripeljal v Ljubljano, ne bo več treba kupovati dveh vozovnic, ampak bo potreboval le elektronsko kartico IJPP s čipom, na katerem bo zapisana vozovnica. Poleg tega se bo lahko peljal s katerimkoli prevoznikom, ne le s tistim, pri katerem je kupil mesečno vozovnico, kot je veljalo do zdaj.

Šolajoči se bodo na kartico lahko naložili mesečno vozovnico ali vozovnico za deset voženj. Cene bodo ostale nespremenjene, v prvi fazi so izdelali 300.000 kartic. Vključenih je vseh 35 medkrajevnih prevoznikov, ki imajo v svoji ponudbi subvencionirane vozovnice.

Večina denarja iz evropskih sredstev

Tako bosta povezana železniški in avtobusni promet ter mestni in medkrajevni promet. Slednje bo za zdaj veljalo za Ljubljano in Maribor, po prvem oktobru pa naj bi se vključila tudi druga mesta. Gre za pilotni projekt, ki ga je ministrstvo za infrastrukturo začelo 29. junija lani, trajal pa bo do 29. septembra letos. Izvajalec je konzorcij IJPP, v katerem so tudi Slovenske železnice ter ljubljanski in mariborski potniški promet, tehnološka podizvajalca pa sta Imovation in Margento. Izvedba je stala slabe štiri milijone evrov, 85 odstotkov so pridobili iz evropskih sredstev. Za vzdrževanje v naslednjih petih letih bodo porabili nekaj več kot milijon evrov.

To je začetek dolgoročnejše integracije potniškega prometa, cilj katere je uvedba enotne vozovnice za vso Slovenijo. Subvencionirane vozovnice bodo služile kot zgled za sistem, ki ga nameravajo vzpostaviti tudi za druge potnike. »S tem pilotnim projektom bomo dobili izkušnje, ki jih potrebujemo za uvedbo enotnih vozovnic za druge skupine potnikov, za katere želimo uvesti mesečne in enkratne vozovnice,« je povedala Suzana Habjanič z ministrstva za infrastrukturo. Del dolgoročnejšega projekta je tudi poenotenje voznih redov, postopki za to so že pripravljeni, in morebitna uvedba novih potniških prog, kar bo ministrstvo usklajevalo z lokalnimi skupnostmi.

Cilj projekta je ustaviti zmanjševanje števila potnikov v javnem potniškem prometu, usmeriti ljudi na vlake in jih motivirati, naj manj uporabljajo lastne avtomobile, kar bi imelo pozitivne učinke na okolje. Čas potovanja naj bi se skrajšal, kartica IJPP pa je zasnovana tako, da bi v prihodnje omogočala še kakšne druge storitve, podobno kot ljubljanska urbana, s katero je na primer mogoče plačevati parkirnino in si sposoditi knjige v knjižnici.

Integracijska vozovnica tudi na urbani

Za ljubljanske dijake se pot v šolo ne bo bistveno spremenila, saj bodo še naprej lahko uporabljali urbano, le nadgraditi jo bodo morali. To lahko naredijo v poslovalnici Ljubljanskega potniškega prometa. V projektu je predvideno, da bo enako veljalo tudi za kartice drugih prevoznikov, ki naj bi ostale v obtoku. »Sistem omogoča, da bo polovica kartice urbana ali katerega drugega prevoznika namenjena za storitve, ki se uporabljajo v njenem sistemu, polovica pa za storitve integriranega javnega potniškega prometa,« je pojasnil strokovni vodja projekta Primož Kranjec in dodal, da je sistem IJPP plod inovativne tehnološke rešitve. »V sosednjih državah še ne poznajo rešitve, s katero bi bil integrirani javni potniški sistem organiziran na ravni države in bi hkrati temeljil na elektronski vozovnici,« je dejal in dodal, da je bil podoben sistem uveden na Nizozemskem, a da je tam način vstopne in izstopne kontrole drugačen.