Odelo Slovenija s sedežem v Preboldu in nedavno odprtim obratom v Črešnjevcih zaradi širitve proizvodnih programov zaposluje na različnih področjih in na vseh ravneh, od operativnih do vodstvenih delovnih mest. Kot je pojasnila Anemari Cilenšek, ki je v Odelu odgovorna za kadre, potrebujejo predvsem strokovnjake na področju brizganja plastike in orodjarstva, na področju zagotavljanja kakovosti, tehnologe vzdrževanja, tehnologe za razvoj in planiranje procesov, nastavljavce strojev na montaži, strokovnjake na področju nabave in logistike ter študente tehničnih smeri za delo v tehnologiji, kakovosti in laboratoriju elektronike.

Okvirni pogoji za omenjena delovna mesta so srednja, višja ali visoka izobrazba mehatronike, strojne ali elektro smeri, ekonomske ali ustrezne tehnične smeri  (odvisno od delovnega mesta), aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika, poznavanje in dobra uporaba osnovnih računalniških programskih orodij, dve- do triletne delovne izkušnje, prednost pa imajo kandidati z izkušnjami iz avtomobilske industrije. Prijave kandidatov sprejemajo ves čas na naslovu e-pošte: zaposlitev@odelo.si.   

Nedavno je Odelo v Preboldu položilo temeljni kamen za večje proizvodne prostore, kjer naj bi v prihodnjih dveh letih na novo zaposlili 200 sodelavcev. »Naši procesi so tehnološko zelo zahtevni, zato poteka uvajanje in izobraževanje novih kadrov dlje časa. Pri večjih projektih začnemo z zaposlovanjem strokovnjakov in vodij že veliko pred dejanskim začetkom serijske proizvodnje, zato so razpisi za strokovnjake že nekaj časa odprti. S prvimi novimi zaposlitvami v proizvodnji bomo začeli jeseni,« je pojasnila Anemari Cilenšek.

Veliko energije morajo vložiti predvsem v kadre z znanji na področju elektronike, brizganja plastičnih mas, orodjarstva, pa tudi kadre za vodenje projektov  v projektnem menedžmentu in za vodenje projektov v orodjarstvu, za katere je še posebej pomembno, da imajo zaradi posebnih zahtev na področju standardov tudi izkušnje iz avtomobilske industrije oziroma izkušnje s področja orodjarstva za plastiko. »Strokovnim kadrom običajno primanjkuje predvsem izkušenj iz avtomobilske industrije, zato se potem pogosto odločimo, da zaposlimo diplomante fakultet, ki nato pridobijo potrebna znanja pri nas,« pravi glavna Odelova kadrovica. jpš