Od delnic, vključenih v indeks S&P 500, jih je do zdaj rezultate poslovanja v letošnjem drugem četrtletju razkrilo več kot 93 odstotkov. Po poročanju Bloomberga so v 78 odstotkih presegli pričakovanja analitikov glede dobičkov in v 56 odstotkih pri doseženi prodaji. Podrobnejši pregled pa razkrije, da je prodaja podjetij stagnirala, medtem ko so se dobički ameriških korporacij znižali za slabe 4 odstotke. Glede na rast delniških trgov v poletni vročici so vlagatelji postavljeni pred zahtevno nalogo, saj zadnja vrednotenja družb kažejo, da tako ameriške kot evropske delniške družbe glede na kazalec PE kotirajo nadpovprečno visoko. Indeks S&P 500 kotira pri malo več kot 20-kratniku dobička na ceno delnice, medtem ko znaša povprečje za zadnjih deset let 16,7.

Nizke obrestne mere oziroma pričakovanja vlagateljev, da bodo te nizke še nekaj časa, so tisto, kar postavlja smernice za nadaljnje gibanje delniških trgov.