Škofjeloški svetniki se pri zahtevi za sklic prve izredne seje mestnega sveta v tem mandatu sklicujejo na že doslej poslano gradivo o načrtovanem bistvenem povečanju količine nevarnih odpadkov, ki naj bi jih v prihodnje predelalo podjetje Ekologija, in na nevarnosti, ki bi jih ti lahko predstavljali za okolje.

Župan Miha Ješe je na njihove zahteve že pred nekaj dnevi odgovoril, da izredne seje ne bo – lahko pa se o problematiki pogovarjajo v okviru redne seje v septembru, a morajo svetniki seveda pripraviti ustrezno podlago za tako razpravo. Svetniki pa njegovega pojasnila in argumentov očitno niso bili več pripravljeni sprejeti in so v zadostnem številu podpisali zahtevo za sklic današnje izredne seje.

Po županovi oceni so bili tako dosedanje pobude za izredno sejo kot tudi predloženo gradivo nezadostni za sklic oziroma niso vsebovali vsega, kar je za izredno sejo potrebno. Svetniki pa so opozorili na njegovo pasivnost in izrazili skrb tudi zaradi tega, ker je župan solastnik Gorenjske predilnice, ta pa daje del prostorov v najem prav spornemu podjetju Ekologija.

O okoljevarstvenem soglasju za predelavo nevarnih odpadkov bo sicer odločala Agencija za okolje, škofjeloški politiki pa so se javnosti oglasili tudi že po roku, ko bi se lahko še odločali o tem, da bi občina vstopila kot stranski udeleženec v postopku. Prav tako je bilo z občinske strani večkrat poudarjeno, da gre za postopek, ki ga vodi država po sprejetih zakonih, in da je občina še kako za to, da se vsi predpisi upoštevajo, vpliva na postopek pa nima.

V krajevni skupnosti Trata so ob tem opozorili, da je bila komunikacija s podjetjem Ekologija do zdaj slabša kot z drugimi podjetji v tem industrijskem območju in da terjajo odgovoren odnos do prebivalcev oziroma okolja nasploh. Na današnji izredni seji je tako edina točka dnevnega reda prav načrtovan povečan obseg predelave nevarnih odpadkov na Trati, ali se je bodo udeležili tudi škofjeloški župan Ješe ter drugi svetniki, pa včeraj nismo izvedeli. šu