Največja borznoposredniška hiša Alta Invest krepi svoj položaj na trgu. Potem ko je v preteklosti že prevzela dejavnost borznega posredništva Banke Koper, Gorenjske banke in Unicredit banke, naj bi se zdaj po naših informacijah okrepila še z borznim posredništvom Addiko banke. Za njene stranke in portfelj, ki ga je upravljala naslednica nekdanje Hypo Alpe-Adria-Bank, sta se ob Alti spopadla še slovenska Ilirika in ameriški sklad Apollo, ki je nedavno prevzel Novo KBM.

»Morebitnih postopkov za prevzem dejavnosti borznega posredništva katerega od borznih članov ne moremo komentirati,« so s pojasnili skopi v Alti Invest, kjer pa hkrati dodajajo, da so si že ob ustanovitvi zadali jasen cilj »biti najboljši ponudnik investicijskih storitev in imeti vlogo konsolidatorja tako pri borznem posredništvu kot tudi pri upravljanju premoženja«.

Vrednost posla neznanka

Koliko strank in koliko sredstev v upravljanju bi s prevzemom borznega posredništva nekdanje Hypo banke, ki se je junija letos preimenovala v Addiko banko, pridobila Alta Invest, ni znano, prav tako ni znana vrednost posla. Po oceni poznavalca trga, ki ne želi biti imenovan, pa bo Alta pridobila več tisoč strank in okoli deset milijonov evrov njihovega portfelja. Po naših informacijah bo prevzela tudi del njenih zaposlenih.

V Alti Invest poudarjajo, da je v finančni industriji ekonomija obsega ključnega pomena, saj da lahko le tako ponujajo najboljše možne rešitve, nadaljnja konsolidacija v borzni industriji pa je tudi zaradi vedno večje regulacije po njihovem mnenju neizogibna.

Borznoposredniška hiša, ki je imela konec lanskega leta 3,4 milijona evrov kapitala, je lani posredovala pri približno 158.000 borznih poslih v skupni vrednosti 2,8 milijarde evrov.

Celotna Skupina Alta, ki poleg matične družbe vključuje Alto Invest in družbo za upravljanje Alta Skladi, je imela konec lanskega leta 92 zaposlenih, sredstva v upravljanju so znašala okoli 330 milijonov evrov, skupno premoženje vseh strank pa več kot 2,6 milijarde evrov. Alta Skupina upravlja premoženje okoli 60.000 vlagateljev, med katerimi so, kot pojasnjujejo, poleg fizičnih oseb tudi domače in tuje banke, zavarovalnice, pokojninske družbe in domači ter tuji institucionalni vlagatelji.