Člani združenih civilnih iniciativ občin Braslovče, Šmartno ob Paki in Polzela, ki se jim je pridružila še vaška skupnost Podgora, so sredi hmeljišč v Braslovčah ponovno predstavili argumente, zaradi katerih nasprotujejo umeščanju trenutno v vladi predlagane trase avtoceste s priključkom v Šentrupertu z oznako F2-2 in zagovarjajo tisto s priključkom v Arji vasi z oznako F6.

»V predlogu resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa Slovenije namreč piše, da je načrtovana nova dvo- ali štiripasovna povezava do Slovenj Gradca, obenem pa je predvidena tudi rekonstrukcija obstoječe cestne povezave Velenje–Arja vas. Menimo, da je gradnja dveh štiripasovnic do Velenja popoln nesmisel. To, da želi država najprej izsiliti 308 milijonov evrov vreden projekt in nato delati še rekonstrukcijo obstoječe ceste, pa kaže na neke zasebne interese in spominja na gradnjo bloka šest šoštanjske termoelektrarne. Zato ministrstvo za okolje in prostor pozivamo, naj oba projekta združi v enega in naredi cesto tam, kjer je resnično potrebna. Dejansko pa je najbolj smotrno umeščanje trase F6 s priključkom v Arji vasi,« poudarja predstavnik strokovne skupine pri združenih civilnih iniciativah Urban Jeriha.

Da nikakor ne nasprotujejo umestitvi tretje razvojne osi, saj bi ta morala biti zgrajena že zdavnaj, poudarja polzelski župan Jože Kužnik, ki je hkrati tudi eden od 19 županov, ki so na vlado naslovili pobudo, naj vendarle izbere traso F6. »Želimo, da država stopi korak nazaj, ponovno izvede študijo variant vseh tras in nato izbere tisto, ki je z ekonomskega, okoljskega in drugih vidikov najbolj sprejemljiva,« opozarja Kužnik. Da bo jeseni na predlog predlagane trase vložila revizijo, pa je že napovedala tudi arhitektka Mateja Kričej, članica zbornice za arhitekturo.

Kam bodo šli vsi ti ljudje?

Da bo uničene preveč kmetijske zemlje, obenem pa porušenih preveč hiš, ves čas opozarja tudi Martin Podgoršek, prebivalec vaške skupnosti Podgora, ki bo največja »žrtev« v občini Šmartno ob Paki, saj bo tam porušenih kar 43 domov, skupaj pa celo 120 objektov, tudi gospodarskih.

»Toliko porušenih hiš pa pomeni, da vsaj sto ljudi ta trenutek ne ve, kam bodo lahko šli,« pravi Podgoršek, ki se je skupaj z drugimi rušenci in predstavniki civilnih iniciativ minuli teden sestal tudi z varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer. »In tudi ona je najprej, ko smo ji predstavili naše probleme, vprašala, kam bodo vsi ti ljudje šli. Saj morda se nekaj ljudi da preseliti, a kako bodo preselili celo kmetijo, od katere ljudje tudi živijo?« se sprašuje Podgoršek. In poudarja, da je na predvideni trasi predvidenih kar pet milijonov kubičnih metrov nasipov. »Veste, da to pomeni 500.000 kamionskih prevozov? Prav tako sta na območju Gore Oljke predvidena dva velika podporna zidova, ki bosta uničila krajino,« še dodaja. Zato civilne iniciative predlagajo, naj vlada nemudoma umakne predlog o resoluciji razvoja prometa. Če jim v vladi in ministrstvu ne bodo prisluhnili, pa že to jesen napovedujejo tudi vlaganje kazenskih ovadb, saj menijo, da je prišlo pri umeščanju do številnih postopkovnih napak in tudi kršitev zakonodaje.