Letošnje šolsko leto je bilo zadnje, v katerem so lahko slovenske šole za učne potrebe brezplačno fotokopirale avtorska besedila. Kolektivni organizaciji Sazor je ta teden uspelo zbrati zadostno število podpisov osnovnih šol, s čimer z novim šolskim letom v veljavnost stopa sporazum o reproduciranju avtorskih del, ki sta ga pred tem že podpisali predstavniški združenji srednjih šol in vrtcev, ter Sazorju daje podlago za začetek zbiranja nadomestil za fotokopiranje avtorskih gradiv.

Ker osnovne šole nimajo reprezentativnega združenja, je moral Sazor za veljavnost sporazuma pridobiti vsaj polovico podpisov ravnateljev osnovnega šolstva, kar mu je v torek z več kot 250 podpisi tudi uspelo. Rezultat je plod dolgoletnih prizadevanj Sazorja, dogovarjanj in pogajanj s predstavniki šolstva in pristojnega ministrstva, pri katerih je bilo eno ključnih vprašanj, kdo naj bi sredstva zagotovil, država ali starši otrok. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je nazadnje premaknilo jeziček na tehtnici, saj se je v sporazumu zavezalo, da bo v triletnem prehodnem obdobju zagotovilo 1,7 evra neto na učenca na leto, kar bo na letni ravni zneslo približno 500.000 evrov; višina bo variirala glede na število vpisanih otrok. Šole morajo v skladu s sporazumom januarja ministrstvu sporočiti natančno število vpisanih učencev in dijakov, na podlagi tega jim bo to zagotovilo sredstva za nadomestila.

V skladu z zakonom bo Sazor polovico tega zneska razdelil med okoli 40 založb, pol pa med približno 600 avtorjev. Avtorji bodo prva nadomestila prejeli v prvi polovici prihodnjega leta. Naslednja naloga, ki čaka Sazor, je ugotoviti, kaj in koliko se na šolah dejansko kopira, zato bo v triletnem prehodnem obdobju vzporedno tekla raziskava dejanskega obsega fotokopiranja. Zanjo je sicer pristojno ministrstvo, izvajal naj bi jo Pedagoški inštitut. Sazor se trenutno o plačevanju nadomestil za fotokopiranje pogaja tudi z univerzami.