Po več kot enomesečnem premlevanju je mariborski rektor Igor Tičar vendarle sprejel odločitev, kako bo zaradi očitanega mobinga in spolnega nadlegovanja ukrepal zoper svojega nekdanjega tajnika Teodorja Lorenčiča. Sklenil je, da mu bo izrekel zgolj pisno opozorilo in ga obdržal na vodstvenem položaju pomočnika rektorjevega tajnika.

V včerajšnjem sporočilu Univerze v Mariboru, v katerem so razkrili Tičarjevo odločitev, je več neresnic in zavajanj. Spisali so ga v oddelku za odnose z javnostmi in promocijo, ki ga vodi Lorenčič. Med drugim piše, da je rektor odvzel Lorenčiču pooblastila tajnika rektorata na podlagi prijav Alena Vidonje in Petre Ujčič. To ni res. Iz Dnevniku dostopne dokumentacije je razvidno, da je moral Lorenčiču odvzeti pooblastila zaradi odločbe delovne inšpekcije. Inšpektorica za delo Zvezdana Merhar je namreč ugotovila, da rektor ni spoštoval določb zakona o urejanju trga dela.

Rektor je bil že 3. marca, potem ko je inšpektorat opravil izredno nadzorstvo na univerzi, seznanjen z dejstvom, da je kršil zakonodajo s tem, ko ni objavil javnega razpisa za izbor novega glavnega tajnika. Ta položaj je po pooblastilu zasedal Lorenčič, ki je za nedoločen čas zaposlen na položaju pomočnika glavnega tajnika. Pooblastilo mu je rektor podaljšal kar trikrat. Univerza je morala na podlagi junija spisane končne odločbe inšpektorata plačati 800, Tičar pa 100 evrov globe.

Čeprav ni primeren, zaseda vodstveni položaj

To, da je Lorenčiča 10. marca, teden dni po opravljenem inšpekcijskem nadzoru in dan pred podajo pojasnil in pripomb na zapisnik inšpektorice, umaknil s položaja glavnega tajnika, torej ni imelo zveze z disciplinskim postopkom zaradi suma mobinga in spolnega nadlegovanja. Rektor je moral ukrepati zato, da je vzpostavil zakonito stanje.

Komisiji, ki sta obravnavali prijavi, sta ugotovili, da je Lorenčič z načinom vodenja in komuniciranja ustvarjal sovražno delovno okolje. Zato ni primeren za opravljanje vodstvenih nalog. Lorenčič ne opravlja več vodstvene funkcije, so včeraj sporočili iz rektorata. Tudi to je neresnica. Drugi odstavek 21. člena akta o organiziranosti in sistemizaciji univerze namreč nesporno navaja, da delovno mesto pomočnika glavnega tajnika, ki ga zaseda Lorenčič, sodi med vodstvene položaje.

Prav tako ne drži včerajšnja navedba, da je Tičar sprejel ukrep v skladu s priporočili komisije. V primeru Ujčičeve je namreč bila komisija neodločena. Moška člana sta glasovala za izrek opozorila, ženska polovica komisije je zahtevala izredno odpoved delovnega razmerja. Rektor pa se je odločil za bistveno milejšo sankcijo zoper svojega najtesnejšega zaveznika, ki vse očitke kategorično zavrača in trdi, da je žrtev montiranega procesa.

Sindikat VSS: To je že groteskno!

»To je že groteskno,« je ogorčena Marija Javornik Krečič, predsednica visokošolskega sindikata (VSS) na Univerzi v Mariboru. »Nadaljujejo se zavajanje in jasni signali, da se na Univerzi v Mariboru tolerira spolno nadlegovanje.«

Petra Ujčič je 21. decembra lani Tičarju podrobno opisala, kako naj bi jo Lorenčič psihično trpinčil, ustrahoval, ji grozil in jo spolno nadlegoval. Drugi, ki se je rektorju pisno pritožil zoper tajnika, je bil Alen Vidonja, vodja oddelka za splošne, pravne in kadrovske zadeve. Tičar se je na očitke o mobingu odzval šele tri mesece kasneje, ko sta pismi pricurljali v javnost. Imenoval je štiričlanski komisiji, obema je predsedoval Branko Lobnikar s fakultete za varnostne vede. Rektor je tedaj napovedal, da se bo popolnoma izvzel iz postopka in v popolnosti ter brez zadržkov spoštoval ugotovitve in sklepe komisij. Dejansko pa se je vmešaval, med drugim je komisiji poslal dopis, v katerem je izjave ene izmed prič ocenjeval kot neverodostojne, po prejetju poročil pa je še več kot mesec dni prečesaval celotno gradivo in opravil dodatne pogovore z nekaterimi vpletenimi osebami.