Po nekajmesečnem zavlačevanju in zapletih je Združenje bank Slovenije (ZBS) od gospodarskega ministrstva vendarle prejelo odločbo o vpisu v register izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS). Tako lahko združenje izvaja mediacije med potrošniki (oziroma uporabniki finančnih storitev) in finančnimi ustanovami (torej bankami, hranilnicami ter lizinškimi družbami).

Na gospodarskem ministrstvu, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, poudarjajo, da sta bila v register zunajsodnega reševanja potrošniških sporov do zdaj vpisana dva izvajalca, oba v zasebni lasti. Prvi je Evropski center za reševanje sporov (ECDR) predsednikov Katarine Kresal in Aleša Zalarja (direktor zavoda je sicer Uroš Petohleb), drugi pa je družba Persvet izobraževanje, ki jo vodi njen lastnik Gorazd Perenič. Gre za nekdanjega državnega sekretarja na ministrstvu za javno upravo v času, ko ga je vodil Gregor Virant.

Ko začnejo mleti birokratski mlini

»Združenju bank Slovenije (ZBS) je bila 20. maja izdana zavrnilna odločba o vpisu v register, 17. junija pa je ZBS ponovno dal vlogo in odpravil pomanjkljivosti, zaradi katerih je bila prva vloga zavrnjena. Ministrstvo je o preučitvi dopolnjene vloge 1. avgusta izdalo pozitivno odločbo in Združenje bank Slovenije vpisalo v register izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).« Tako so o zapletih pri registraciji pojasnili na ministrstvu.

Vendar pa se zdi, da je pri tem šlo za številne birokratske nesmisle, ki so zavlačevali registracijo združenja. Po naših informacijah so se predstavniki Združenja bank Slovenije na Počivalškovem ministrstvu o mediacijah pri potrošniških sporih pogovarjali že sredi januarja. V začetku marca je združenje na ministrstvo dalo vlogo za vpis v register. Ko so jih klicali, kaj se dogaja z vlogo, so jih na ministrstvu odpravili, da je časa še dovolj. Maja, ko je zakon o zunajsodnem reševanju potrošniških sporov že začel veljati, so v ZBS prejeli negativno odločbo.

Uradniki so vztrajali z dopolnitvijo vloge, njihove zahteve pa se zdijo nesmiselne. ZBS je namreč kot enega izmed jezikov Evropske unije v vlogi navedel hrvaški jezik, saj je po njihovih izkušnjah v potrošniških sporih največ strank, ki govorijo hrvaško. ZBS je vlogo junija dopolnil in kot tuji jezik navedel angleški jezik. Konec julija so izvedeli, da jim bodo vlogo znova zavrnili. Razlog: združenje bi moralo imeti dva bančna računa, čeprav gre za pravno osebo z enim bančnim računom in več podračuni za različne namene.

Za potrošnike bo mediacija na ZBS brezplačna

Kot pojasnjuje France Arhar, direktor Združenja bank Slovenije, se vsak izvajalec storitev, bodisi podjetje bodisi finančna ustanova, sam odloča, koga bo izbral za mediatorja, in to tudi zapiše v svojih aktih. Ker od sredine maja že velja zakon o zunajnsodnem reševanju potrošniških sporov, združenje bank pa takrat še ni bilo še registrirano za mediacije, sta Katarina Kresal in Aleš Zalar po naših informacijah že snubila banke pa tudi zavarovalnice. Številne banke so z omenjenim centrom sklenile pogodbe, za opravljene storitve pa so jim po naših informacijah namenile pavšalno plačilo.

»Ker v postopkih zunajsodnega reševanja sporov potrošnik nima stroškov, izvajalec pa ima proste roke, smo članice združenja bank že seznanili, da je postopek mediacije pri nas brezplačen. Ena izmed bank v tuji lasti je združenje že izbrala za mediatorja,« pravi Arhar.

Lani so na ZBS prejeli 51 pritožb potrošnikov, v vseh primerih so spore rešili z mediacijo. V zadnjem času je po Arharjevih besedah največ pritožb, povezanih z obrestnimi merami oziroma kako se v praksi obračunava negativni euribor. ZBS bo kot posrednik v sporih zastopal pravni strokovnjak Franc Testen, njegov namestnik pa je Janez Srebot.

Zalar: Banke se bodo odločale o izboru mediatorja

Na gospodarskem ministrstvu ocenjujejo, da se za Evropski center za reševanje sporov (ECDR) z izdajo odločbe Združenju bank Slovenije o vrsti mediacij in postopkov, ki jih rešujejo, ne bo nič spremenilo. ECDR kot mediator v potrošniških sporih namreč zagotavlja več postopkov, in sicer mediacijo, kombiniran postopek mediacije in pospešene arbitraže ter pogojno zavezujočo pospešeno arbitražo.

Tudi Aleš Zalar, predsednik ECDR, meni, da registracija ZBS za mediatorja med potrošniki in finančnimi ustanovami ne bo vplivala na poslovanje njegovega centra. »Iz tega naslova namreč nismo obravnavali še nobenega primera. Tudi takrat, ko je potrošnik predlagal tovrstno obravnavo, ni bilo soglasja za izvedbo postopka mediacije. Vsaka ustanova, ne le banka, se lahko odloči za enega ali več izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov,« pojasnjuje Zalar.

Če se bodo banke odločile za izbor več izvajalcev, bo na trgu večja konkurenca. Na vprašanje, ali drži, da imajo z bankami, hranilnicami in lizinškimi hišami sklenjene pavšalne pogodbe za plačilo mediacij, nas je Zalar napotil na direktorja centra Uroša Petohleba, ki sklepa pogodbe. Ta se na naše klice ni odzval.