Več kot 400 dokumentov, vključno s tistimi, ki Veliko Britanijo povezujejo s še vedno domnevnim izraelskim jedrskim programom, se je v zadnjih štirih letih enostavno izgubilo. To je razkrila britanska državna televizija BBC, ki se je na temelju leta 2000 sprejete zakonodaje o pravici dostopa do informacij javnega značaja lotila brskanja po več kot 11 milijonih dokumentov v britanskem nacionalnem arhivu, ki ima sedež v Kewu na obrobju Londona. Gre za dokumente, ki so postali javno dostopni po treh desetletjih od njihovega nastanka, opazno izginotje pa so odkrili med tistimi iz konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja kot tudi med korespondenco Winstona Churchilla.

Iz arhivov naj bi izginilo vsaj 60 dokumentov, nastalih na zunanjem ministrstvu, ter naslednjih 40 z notranjega pa tudi nekateri zapisi iz pisarn bivših predsednikov vlade. Med zanimivejše zagotovo sodi izginotje vsebine dokumenta, ki je bil leta 1979 naslovljen »Vojaško in jedrsko sodelovanje z Izraelom: izraelska jedrska oborožitev«. Ta bi moral biti vložen med druge tedanje vladne dokumente, ki so zadevali nadzor nad jedrskim orožjem oziroma jedrsko razorožitvijo v skladu z resolucijo Združenih narodov iz leta 1978, v kateri je bila izražena zaskrbljenost zaradi »povečanih dokazov«, da se skuša Izrael dokopati do jedrskega orožja.

Izrael že vse od petdesetih let prejšnjega stoletja vodi tako imenovano politiko jedrske dvoumnosti, pri čemer ni nikoli niti potrdil niti zanikal, da je postal jedrska sila. Na splošno velja, da dandanes poseduje okoli 80 jedrskih glav, zahodna politika pogledovanja stran pa je zagotovila, da se mu ni bilo treba razkriti in da svojo jedrsko dvoumnost goji še naprej. Laburistični britanski poslanec Tristram Hunt, podpredsednik medstrankarske parlamentarne skupine, ki bedi nad arhivi, je ocenil, da je izginotje omenjenih dokumentov skrb zbujajoče, a dodal, da je britanski nacionalni arhiv izredno učinkovit in zmogljiv. Po njegovem mnenju je glavni izziv arhiva, da prepreči izginotja dokumentov, saj lahko vsako okrni naše razumevanje zgodovine.

Med pomembnimi izgubljenimi dokumenti naj bi bilo tudi pismo Winstona Churchilla iz leta 1947, v času, ko je popisoval svoje videnje druge svetovne vojne, ki mu je leta 1953 prineslo Nobelovo nagrado za literaturo. V nacionalnem arhivu so sicer ugotovljeno izgubo dokumentov ocenili kot izredno minimalno v gori papirja, dodali pa, da jih bodo vsekakor skušali poiskati. de