Le nekaj dni po tistem, ko je proti koncu leta 2014 dolgoletni prvi mož Term OlimiaZdravko Počivalšek postal gospodarski minister, je prodal 34-odstotni lastniški delež Biota. Gre za družbo, ki združuje zaposlene Term Olimia, v lasti pa ima 5,94 odstotka delnic. Ker je Počivalšek družbeniški delež Biota prodal za drobiž, se poraja vprašanje, ali gre za navidezni posel.

Iz dokumentacije, ki smo jo pridobili v uredništvu Dnevnika, je razvidno, da je od Počivalška 28 odstotkov Biota kot lastni delež odkupil kar Bioto. Zanj je odštel le 2453 evrov. Šestodstotni lastniški delež Biota pa je za 526 evrov kupil Florjan Vasle, Počivalškov naslednik na čelu Term Olimia. S tem nakupom je Vasle lastništvo v Biotu zvišal na 14 odstotkov in podobno kot njegov direktor Vasja Čretnik postal njegov največji posamični lastnik.

Dva odstotka Term Olimia prodal za le 3000 evrov

Prek svojega lastniškega deleža v Biotu je bil Počivalšek posredno torej lastnik okoli dveh odstotkov delnic enih najuspešnejših slovenskih term. Če izhajamo iz dejstva, da je svoj delež prodal za le 3000 evrov, bi bile Terme Olimia vredne vsega 150.000 evrov. Pri tem naj poudarimo, da je družba lani dosegla 17 milijonov evrov prihodkov in dober milijon evrov dobička. V nasprotju z večino največjih slovenskih podjetij svoje poslovanje financirajo pretežno z lastniškim in ne dolžniškim kapitalom, na Hrvaškem pa imajo v lasti sodobne Terme Tuhelj. Bioto je imel ob tem konec lanskega leta za 274.000 evrov kratkoročnih, za 75.000 pa še dolgoročnih finančnih obveznosti. Zato očitno ne obstaja nikakršna ekonomska logika za opisano ministrovo kupčijo.

Minister Zdravko Počivalšek je ostro zavrnil očitek, da je šlo za navidezni posel, in zatrdil, da s Termami Olimia nima ničesar več. Na vprašanje, ali Bioto morebiti lastni delež hrani za Počivalška, potem ko se mu bo iztekel ministrski mandat, je Vasja Čretnik odgovoril nikalno: »V soglasju s preostalimi lastniki je Bioto odkupil družbeniški delež Zdravka Počivalška, ob tem pa ni sprejel nobenih zavez, pogodb ali dogovorov za v prihodnje.«

Državni poskus spremembe statuta Term Olimia spodletel

Na junijski skupščini Term Olimia sta Kapitalska družba (Kad) in Slovenski državni holding (SDH) z nasprotnim predlogom predlagala spremembe statuta, s katerimi bi lahko upravo razširili na dva člana. Čeprav imata Kad in SDH skupno v lasti 28,8 odstotka delnic Term Olimia, skupaj s Slovenskimi železnicami pa država obvladuje več kot polovični lastniški delež družbe, predlog paradržavnih skladov ni bil sprejet.

Da bi lahko imele Terme Olimia dva člana uprave, bi morale soglašati vsaj tri četrtine na skupščini navzočih delničarjev. Toda to se ni zgodilo. Kdo je nasprotoval predlogu SDH in Kada, iz zapisnika skupščine ni razvidno. Upoštevajoč javno objavljen seznam na skupščini navzočih delničarjev različne kombinacije vsote seštetih glasov kažejo, da so širitvi uprave term med drugimi nasprotovali Nova KBM, ki jo vodi Robert Senica, državna Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) in Bioto. Glasovanje Biota proti širitvi uprave Term Olimia je Vasja Čretnik utemeljil s tem, da družba s svojo velikostjo in organiziranostjo ne potrebuje dvočlanske uprave. Razširitev uprave, razen dodatnih stroškov, po njegovem ne bi prinesla nobenih koristi. »Sploh je tovrstna sprememba statuta, medtem ko podjetje z enočlansko upravo dosega dobre rezultate in zastavljene načrte ter beleži pozitiven trend in rast, popolnoma nepotrebna. Očitno so tako ocenili tudi drugi lastniki,« je povedal Čretnik. Iz zapisnika skupščine je razvidno, da predloga ni podprlo skupno 38,56 odstotka na skupščini prisotnega kapitala.

Hitro spreminjajoča strategija države s Termami Olimia

Pri Termah Olimia država ne vodi konsistentne politike. V letu 2013 so bile namreč najprej uvrščene na znameniti seznam 15 podjetij, namenjenih za privatizacijo. Natančneje, na ta seznam je bila uvrščena hčerinska družba Terme Olimia bazeni, katere lastniška struktura se je pomembno razlikovala od Term Olimia. Ker so imele Terme Olimia v lasti koncesijo za vodo, vrtine pa so na zemljišču Term Olimia bazeni, je bila združitev neizogibna. Še sredi novembra 2014, ko Počivalšek še ni bil minister za gospodarstvo, so v SDH pojasnili, da se na prodajni postopek aktivno pripravljajo.

Naključno ali ne, Terme Olimia so bile nekaj mesecev po Počivalškovem prevzemu ministrskega položaja umaknjene s seznama družb, namenjenih za prodajo. V strategiji upravljanja kapitalskih naložb je namreč država naložbo v Terme Olimia opredelila kot strateško. To pomeni, da je v njej nameravala ohraniti najmanj kontrolni oziroma četrtinski lastniški delež. Po neuradnih informacijah naj bi bile Terme Olimia v prenovljeni strategiji premeščene med portfeljske naložbe, torej predvidene za prodajo. Ali to drži, v SDH niso odgovorili.