Trenutno imajo v Indiji uveden davek na dodano vrednost, poleg tega pa je promet z dobrinami in storitvami obdavčen še s precej drugimi davščinami, predvsem trošarinami. Zvezne države imajo možnost, da na promet z dobrinami in storitvami uvedejo tudi svoje davke. Celoten sistem je precej nepregleden, saj so davki in davčne stopnje v različnih delih Indije različni. To omejuje trgovino med indijskimi zveznimi državami in zavira naložbe, zaradi česar trpi gospodarska rast.

Ena od predvolilnih obljub trenutnega predsednika vlade je bila, da bo izvedel davčno reformo, ki bo poenotila davčne stopnje pri prometu z dobrinami in storitvami in omogočila, da Indija končno postane enoten trg.

V začetku je bil predlog davčne reforme sprejet s precej neodobravanja, saj bi enoten davek zmanjšal davčno avtonomijo posameznih zveznih držav. Predlog zakona o uvedbi enotnega davka na promet z dobrinami in storitvami je bil že prej sprejet v spodnjem domu indijskega parlamenta, kjer ima vladajoča stranka večino. V sredo zvečer pa je bil predlog sprejet tudi v zgornjem domu, kjer vladajoča stranka sicer nima večine, vendar so o tej reformi očitno dosegli soglasje.

Po sprejetju zakona o uvedbi davka na dobrine in storitve ta davek še ni uveden. Potrjen bo šele, ko ga potrdi večina zveznih indijskih držav. Nekatere bodo z novim davkom precej izgubile in pričakovati je, da sprejemanje ne bo potekalo gladko. Sledila bodo tudi pogajanja o višini davčne stopnje, ki še ni določena. Če ga bo večina zveznih držav potrdila, je pričakovati, da bo davek uveden v prvi polovici naslednjega leta.

Enoten davek na dobrine in storitve je ena od treh ključnih reform, ki jih indijsko gospodarstvo potrebuje za dolgoročni razvoj. Drugi dve pomembni reformi sta reforma delovnega prava in zemljiška reforma. Trenutno ni videti bistvenih premikov glede omenjenih reform, saj je nasprotovanje tovrstnim reformam precejšnje.

Indijski borzni indeks SENSEX je v prvih sedmih mesecih letošnjega leta zrasel za 7,4 odstotka, merjeno v lokalni valuti. Zaradi depreciacije domače valute, indijske rupije, proti evru, je donos omenjenega borznega indeksa v prvih sedmih mesecih letošnjega leta merjeno v evrih 3,7-odstoten.